Sanayi Üretim Endeksinin ve Petrol İthalatının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Avrupa Ülkelerine Yönelik Bir Analiz


Engin Öztürk M. B. , Şarkaya İçellioğlu C.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, pp.1-21, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-21

Abstract

Öz: Bu çalışmada bir ülkenin sanayi üretim endeksinin ve petrol ithalatının o ülkenin cari dengesi üzerindeki etkileri panel veri analizi ile araştırılmaktadır. Söz konusu değişkenler arası ilişkiler, 1995-2018 arasındaki 24 yıllık dönemde, Avrupa’nın başlıca ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Finlandiya ve Yunanistan için incelenmiştir. Görünürde İlişkisiz Regresyon modelinden elde edilen sonuçlara göre, Almanya, Fransa, Finlandiya ve Polonya’da sanayi üretim endeksindeki artış cari dengenin GSYH’ya oranını pozitif yönde etkilerken, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’da sanayi üretim endeksindeki artış cari dengenin GSYH’ya oranını negatif yönde etkilemektedir. Sanayi sektöründe yüksek gelişmişlik seviyesine sahip olan Almanya, Fransa, Finlandiya ve Polonya üretimlerini uluslararası piyasalarda satarken, nispeten daha düşük gelişmişlik seviyesinde olan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’da sanayi üretimindeki artış petrol ve ara malı ithalatı ile mümkün olabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Sanayi Üretim Endeksi, Petrol İthalatı, Cari Denge, Panel Veri