Ebru Sanatının Çocuklar Üzerindeki Pozitif Etkileri


Creative Commons License

Özkul K.

WORLD CHILDREN CONFERENCE, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2020, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10

Abstract

Çocuk, dünya düzeninin mihenk taşıdır. Neşe, mutluluk, hayat kaynağıdır. Aile olma şartının en temel olgusudur. Dünya üzerinde birçok kültürde çocuk her zaman çok değerlidir. Bir çocuğun doğumundan ölümüne kadarki geçen süreçte aile kavramı, aldığı eğitim, dini eğitimi, aktiviteleri, ülkenin, devletin, ekonominin, sosyal politikaların v.s. çocuklar üzerinde, karakterinin ve kişiliğinin gelişiminde ve oluşumunda oldukça önemli yer tutmaktadır. Çocukların gelişim sürecinde aldıkları eğitimler, onların sanatsal yeteneklerinin ve algılarının gelişimi üzerinde de son derece belirleyici bir etkiye sahiptir. Çocukların da yetişkinler gibi kendini, düşüncelerini ve duygularını ifade etme ihtiyaçları vardır. Bu duygu ve düşüncelerinin tam olarak bilincinde olmasalar dahi, sanat yolu ile bunların bir kısmını ifade etmeleri mümkündür. Çocuk için sanat bir noktada iletişim aracıdır. Eğitimciler, çocukların bu iletişim aracını sağlıklı ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamalıdırlar. Çocuğun evvela aile tarafından, daha sonra da öğretmenleri tarafından bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle kişilikle ilgili temellerin çok büyük bir kısmının atıldığı okul öncesi dönemde okumayı henüz öğrenmemiş çocuk için görsellik, çocuğun düşünce sistemine farklı bir boyut kazandırmakla beraber özgüvenini de geliştirmektedir. Çocuklar çizmeyi, boyamayı severler, iyi hissetmek ve kendilerini ifade edebilmek için sürekli çizerler. Anne ve çocuk ilişkisinin sözsüz olduğu, birkaç yılda dil gelişiminin, çocuğun duygularını ifade etmesinde çok yeterli olmadığı düşünülürse, resim yapmanın önemi daha da iyi anlaşılabilir. Sanat dallarından biri olan Ebru sanatı, çocukların suyun yüzeyinde renkleri kullanarak oluşturdukları ve kısa bir zaman diliminde bir eser ortaya çıkarabilecekleri hem disiplinli çalışmayı, hem de renklerle olabildiğince haşır neşir olmayı sağlamaktadır. Terapi etkisi olan ebru sanatının küçük büyük bütün insanlar üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. Bu makalede sanatın ve bilhassa Ebru sanatının çocuklar üzerinde yarattığı etkiyi, özgüvene katkısını incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Ebru Sanatı, Çocuk, Pozitif Düşünce, Özgüven.