Kentsel Alanlarda Mekan Organizasyonu ve Beyazıt Çevresinin İrdelenmesi


ÇINAR H. S.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.47, no.2, pp.201-222, 1997 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 2
  • Publication Date: 1997
  • Title of Journal : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.201-222

Abstract

Nowadays, due to rapid and continous changing of the social, economical and technological conditions of the cities, urban settings and their environment are effected negatively. Especially, special parts of the cities where reflect the historical cultures of the nations are mainly effected areas by intermixing of different cultures, unsufficient interest of citizen and changing life style. Beyazıt and, its environment being an examples under these disaduantapes in the historical peninsula of the metropolis, Istanbul should be planned as a touristic and recreational area taking into consideration its historical, natural and cultural values.

Günümüzde sürekli değişen, sosyal, ekonomikve teknolojik koşullar nedeniyle, kentsel mekanların görünümü gittikçe bozulmaktadır. Ayrıca her geçen gün ortayaçıkan yeniliklerle, bir kültürden başkasına geçiş ve genellikle ilgisiz kalınması sonucu, yakın tarihimizin kültürünü yansıtan kentsel mekanların da yabancılaşması sorunu ile karşılaşılmaktadır. İstanbul Metropolü'nde, tarihi yarımada içerisinde yeralan Beyazıt çevresi de bu olumsuzlukları yaşayan bir kentsel mekan olarak tarihi, doğal ve kültürel değerleri korunarak, kazandırılacak çağdaş fonksiyonlarla, turizm ve rekreasyon alam olarak düzenlenmelidir.