Toprak solucanlarını sınıflandırma terimleri üzerine bir değerlendirme


TECİMEN H. B.

AVRASYA TERİM DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.40-45, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: AVRASYA TERİM DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.40-45

Özet

Toprak solucanları toprak içindeki faaliyetlerine ve buna bağlı olarak da toprak içinde ve üzerinde bulunuşlarına göre “epigeic”, “endogeic” ve “anecic” terimleri kullanılarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada; solucanların topraktaki işlevlerinden ve ekofizyolojik özelliklerinden yola çıkılarak topraktaki bulunuş yerlerine ait muhtemel birer Türkçe karşılık oluşturulmaya çalışılması ve bilim yazınına sunulması hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlar çizelge 4 ve 5’te toplu olarak sunulmuştur. Varılan bu karşılıkların solucanlar da dâhil olmak üzere toprakta bu tür faaliyet gösteren diğer canlı gruplarının isimlendirilmesinde de faydalı bir esin kaynağı ve dayanak oluşturması temenni edilmektedir.

The activities of soil earthworms are classified using the terms "epigeic", "endogeic" and "anecic" according to their existence in and on the soil due their activities. In this study, to create probable corresponding Turkish words for the terms above-mentioned according to their functions and ecophysiological characteristics and presentation to the scientific literature has been targeted. The obtained results are presented in table 4 and 5 collectively. The reached results are expected to be a useful source of inspiration and to lay a basis for both worms in the soil and the naming of other living groups.