Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması


Özkan B., YILMAZ Ö.

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), no.3, pp.178-183, 2013 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)
  • Page Numbers: pp.178-183

Abstract

The aim of the study is comparing media literacy levels of Preschool Student Teachers and Computer and Teaching Technologies Student Teachers. The research made 2012-2013 education year. The sample consists of Preschool Student Teachers and Computer and Teaching Technologies Student Teachers that study at Istanbul University Hasan Ali Yücel Education Faculty and Marmara University Atatürk Education Faculty. (N=167). To collect data, ‘’Media Literacy Levels Determination Scale’’ was used. The scale developed by Karaman and Karataş(2008). The scale consists of 17 items. Cronbach alpha is .084. The result of the study is; Computer and Teaching Technologies Students’ media literacy levels is higher than preschool Teaching students. Also, TV watching sequence of the students affects media literacy levels.

Bu araştırmada; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Okul Öncesi Anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin medya okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2012- 2013 öğretim yılı güz döneminde İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakülteleri son sınıflarında öğrenim gören Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Okul Öncesi Anabilim dalından seçilen toplam 167 öğrenciden oluşmuştur. Veriler, Karaman ve Karataş (2008) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlı Düey Belirleme Öçğ” ile toplanmışı. Öçk 17 madden oluşaktadı. Öçğn Cronbachalpha değri ise, .084 olarak bulunmuştur. Verilerin çöülenmesi sonucunda, Bilgisayar ve Öğetim Teknolojileri ve Okul Öncesi Anabilim dallarıda öğenim göen öğencilerin medya okuryazarlı düeylerinde öğencilerin öğenim gördükleri bölüm değşenlerinin BÖE öğencileri lehine etkili olduğ belirlenmişir. Ayrıa, öğrencilerin medya okuryazarlığıpuanlarıda öğencilerin TV izleme sılığıı da etkili olduğ sonucuna ulaşılmıştır.