Yoğun Bakım Hastalarında Deliryum ve Yaşam MOdeli Doğrultusunda Bakımı


ÖZSABAN A. , ACAROĞLU R.

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.146-151, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.146-151

Abstract

Delirium is a transient organic mental syndrome generally characterised by sudden onset of cognitive disturbances, altered level of consciousness, impaired attention, increased or decreased psychomotor activity and irregular sleep-wake cycles. The studies indicated that delirium is associated with prolonged hospital stays, increased morbidity and mortality and loss of function for the intensive care unit patients. Intensive care unit nurses are key position for assessment of delirium problem, implementation of preventive interventions and treatment of delirium. In this article, nursing care of patients who developed delirium in the intensive care unit is examined in accordance with the nursing process that based a nursing model. 

Key Words: Delirium, nursing care, intensive care unit, living model.

Deliryum; ani başlayan, bilişsel işlevlerin bozulması, bilinç durumunda değişiklik, dikkat bozuklukları, artmış ya da azalmış psikomotor aktivite ve uyku-uyanıklık döngüsünün düzensizliği ile karakterize geçici, organik mental bir sendromdur. Yapılan çalışmalar, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda deliryum riskinin yüksek olduğunu ve buna bağlı olarak mortalite ve morbidite oranlarının arttığını, hastanede kalış süresinin uzadığını ve tedavi edilmediğinde hastada fonksiyon kayıplarına yol açtığını göstermektedir. Hasta bireyin yaşamını tehdit eden deliryum sorununun tanılanması ve risk altında olan hastalarda önleyici girişimlerin erken dönemde uygulanması ve tedavi edilmesinde yoğun bakım hemşireleri anahtar konumdadır. Bu derlemede, yoğun bakım ünitesinde deliryum gelişen hastaların bakımının bir hemşirelik modeli rehber alınarak, hemşirelik süreci doğrultusunda irdelenmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Deliryum, hemşirelik bakımı, yoğun bakım ünitesi, yaşam modeli.