ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÇOCUKLARDA MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ


LEANA M. Z. , ÖZYAPRAK M. , GÜÇYETER Ş. , KANLI E. , CAMCI ERDOĞAN S.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.31-45, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.31-45

Abstract

The purpose of this study was to investigate perfectionism level of gifted and talented students. The study involved gifted and talented students at the age of 10 to 13. ID form that was developed by researchers was used to collect demographical features and data for students’ perceptions about self perfectionism, mothers’ perfectionism, fathers’ perfectionism and teachers’ perfectionism. On the purpose of collection data for perfectionism, “Child and Adolescent Perfectionism Scale” which has two subscales called “self-oriented perfectionism” and “socially prescribed perfectionism” was used (Uz Baş & Siyez, 2010). The study was designed as a descriptive and the findings showed that there was no difference on self-oriented perfectionism due to gender. On the other hand on socially prescribed perfectionism subscale, males had higher scores than females. It was found out that children perceived themselves and their mothers as perfectionist and this perception effected the scores on both subscales

Bu araştırmanın amacı üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin mükemmeliyetçilik düzeylerinin incelenmesidir. Bu çalışmaya 10-13 yaş aralığında bulunan üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler katılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında demografik özellikler ile çocukların kendilerini, anne-babalarını ve öğretmenlerini ne kadar mükemmeliyetçi bulduklarıyla ilgili soruların yer aldığı, araştırmacılar tarafından geliştirilen, Kişisel Bilgi Formu; ve mükemmeliyetçilik düzeylerinin belirlenmesi için de “kendine yönelik mükemmeliyetçilik” (KY) ve “sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik” (SK) olmak üzere iki alt boyuttan oluşan “Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği - ÇEMÖ”  (Uz-Baş & Siyez, 2010) kullanılmıştır. Betimsel araştırma modelinin benimsendiği araştırmada kendine yönelik mükemmeliyetçilik alt boyutu için cinsiyet değişkeni açısından bir farklılık gözlenmezken; sosyal kaynaklı alt boyutta erkeklerin kızlara oranla yüksek puanlar aldıkları bulgulanmıştır. Bununla birlikte çocukların kendilerini ve annelerini mükemmeliyetçi olarak algılamalarının her iki alt boyutu da etkilediği tespit edilmiştir.