Üniversite Öğrencilerinin Gönüllü Olma Motivasyonları İle Özgecilik Düzeyleri Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Artan T. , Taşci A., Başcıllar M.

Journal of Social Humanities Sciences Research (Jshsr), cilt.5, ss.2483-2493, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 26
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Journal of Social Humanities Sciences Research (Jshsr)
  • Sayfa Sayıları: ss.2483-2493

Özet

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri, gönüllü motivasyonları ile özgecilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı-yapılandırılmış sosyo-demografik formdan; öğrencilerin motivasyonlarının ne olduğuna yönelik Esmond ve Dunlop (2004) tarafından geliştirilmiş Gönüllü Motivasyon Envanterinden (Volunteer Motivation Inventory) ve gönüllü motivasyonlarının özgecilik düzeyine etkisini ölçmek amacıyla London ve Bower (1968) tarafından geliştirilmiş Özgecilik Ölçeğinden (Altruism Inventory) yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim gören ve herhangi bir gönüllü kuruluşa üye 110 öğrenci oluşturmaktadır. Gönüllü öğrencilerin sayısıyla ilgili gönüllü kuruluşlarda veya üniversitelerde bir veri tabanı bulunmadığından evrenin büyüklüğü hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında, üniversite öğrencilerinin gönüllü motivasyonu ile özgecilik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gönüllülük, Gönüllü Motivasyonu, Özgecilik