İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması


TEMÜR R. , YILDIZLAR B. , DAMCI E. , ÖZTORUN N. K.

3. Yapı Denetimi Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Diyarbakır
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bu çalışmanın amacı İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi’nde bulunan 56 adet binanın deprem etkileri açısından risk analizinin yapılmasıdır. Bina sayısının fazla ve çalışma süresinin kısa olması sebebiyle analizlerde Hızlı Durum Tespit (DURTES) Yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmanın ilk aşamasında incelenecek binalara birer kod numarası tanımlanmış ve binalara ait projelerin elde edilmesi amacıyla Üniversite arşivi taranmıştır. Arşivden elde edilen bilgiler bina kod numaraları kullanılarak tasnif edilmiş ve saha çalışma ekiplerine ön bilgi oluşturulmuştur. İkinci aşamada yöntemin kullandığı bilgilerin elde edilmesi amacıyla 10 kişilik bir saha çalışma ekibi oluşturulmuş ve ekip üyelerine yöntemle ilgili hem teorik, hem de uygulamalı eğitim verilmiştir. Üçüncü aşamada ise sahadan gelen veriler DURTES yöntemi için özel olarak geliştirilen yazılıma girilerek, risk analizleri yapılmıştır.
Analizler sonucunda; 17 binanın “Çok Yüksek Risk”, 33 binanın “Yüksek Risk”, 2 binanın “Orta Risk”, 1 binanın “Düşük Risk” ve 3 binanın “Minimum Risk” seviyesinde olduğu belirlenmiştir.