Humerus Şaft Kırıklarında Triseps-Split veya Triseps-Sparing Yaklaşım Sonrası Sonuçların Karşılaştırılması


Zengin Ç., Kayaokay K., Saruhan S., Davulcu C. D. , Şener M.

The Medeniyet Medical Journal, cilt.34, ss.54-60, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 34 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: The Medeniyet Medical Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.54-60

Özet

Giriş
Bu çalışmanın amacı humerus şaft kırığı tanısı ile triceps sparing veya triceps splitting yaklaşım ile opere edilen hastaların sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Materyal ve metod
2014-2017 yılları arasında humerus şaft kırığı tanısı ile opere edilen 39 hasta (18 erkek, 21 kadın) çalışmaya dahil edildi. Hastalar tercih edilen cerrahi yaklaşıma göre ticeps-split veya triceps-sparing şeklinde iki gruba ayrıldı. Son kontrolde dirsek ROM, izometrik dirsek ekstansiyon gücü, kaynama zamanı ve kas gücü ölçüldü. Fonksiyonel değerlendirme Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) skoru kullanılarak yapıldı.
Sonuçlar
Hastaların ortalama takip süresi 18 aydı (13-56 ay). Her iki grup arasında dirsek fleksiyonu, dirsek ekstansiyon kontraktürü, DASH skoru açısından istatiksel açıdan anlamlı fark bulunmazken, triceps gücü açısından anlamlı fark elde edildi. Klinik olarak hastalarda ortalama 13,2 (12-26) haftada kaynama gerçekleştiği görüldü.

Tartışma
Sonuç olarak humerus şaft kırıklarında gerek triceps sparing gerekse triceps splitting yaklaşım operasyonu gerçekleştiren cerrahın tecrübesine göre güvenle kullanılabilir. Operasyonu gerçekleştirecek cerrahın tecrübesi ve kırık tipi seçilecek insizyonu belirlemede önemlidir. Triceps sparing yaklaşımın triceps bütünlüğünün korunması ve operasyon sonrası triceps gücü açısından üstünlüğü mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: triceps sparing, triceps splitting, humerus şaft kırığı, ekstansör mekanizma.

Objective: The aim of the current study was to compare patients with a diagnosis of humerus shaft fracture operated on with a triceps-sparing or triceps-splitting approach.
Methods and Material: Between 2014-2017, 39 patients (18 males, 21 females) were operated for humerus shaft fractures. The patients were separated into two groups, triceps-split or triceps-sparing, according to the surgical approach. At the final follow-up examination, ROM, isometric elbow extension, time to union, and muscle strength were measured. Functional evaluation was made using the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score.
Results: The mean follow-up period was 18 months (range, 13-56 months). No statistically significant difference was determined between the groups in terms of elbow flexion, elbow extension contracture, or DASH score. The difference in triceps strength between the groups was statistically significant. Union was seen to occur clinically at mean 13.2 weeks (range, 12-26 weeks).
Conclusion: Both the triceps-sparing and triceps-splitting approaches can be used safely in humerus shaft fractures, and the experience of the surgeon can help determine which is best suited to the circumstances. The triceps-sparing approach offers the advantages of protecting the integrity of the triceps and providing better postoperative triceps strength.

Keywords: triceps sparing, triceps splitting, humerus shaft fracture, extensor mechanism.