Okul Öncesi Fen Eğitiminde Analoji Yöntemi ve Analojinin Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yer Alma Düzeyi


ŞAHİN H.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.6, pp.48-61, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 6
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.48-61

Abstract

The educational activities that have been carried out in pre-school institutions where the children first start to
have a regular education, are done in the frame of pre-school education programs. In science education that
takes place in pre-school education program, one of the education methods, strategies and techniques that
facilitate learning in science education and give it a meaning and play an important part in the abilities of
problem solving, creativity and communication, play a significant role in especially transfering the abstract
information to the children by materializing it, is analogies. In this research, it is aimed to evaluate the analogy
method in pre-school science education and to what extend analogy method is included in pre-school education
programs. Analogy method and how much place the analogy method takes in 1994, 2002, 2006 and 2013 preschool
programs of Ministry of National Education, have been analyzed through document analysis method. As
a result of the research, it has been found out that, analogy method which helps learning especially the abstract
concepts, cases and phenomenons in science education, is not included enough in activity samples in pre-school
education programs and methods and techniques used in those programs.

Çocukların ilk düzenli eğitim almaya başladıkları okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetleri,
okul öncesi eğitimi programları çerçevesinde gerçekleştirilir. Okul öncesi eğitimi programında yer alan fen
eğitiminde öğrenmeyi kolaylaştırıp, anlamlı hale getiren ve problem çözme, yaratıcılık, iletişim becerilerinde
önemli rol oynayan, özellikle soyut bilgilerin somut hale getirilerek çocuklara aktarılmasında önemli olan,
öğretim yöntem, strateji ve tekniklerinden biri de analojilerdir. Bu çalışmada, okul öncesi fen eğitiminde analoji
yöntemi ve okul öncesi eğitimi programlarında analoji yöntemine yer verilme düzeyinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Analoji yöntemi ve MEB 1994, 2002, 2006 ve 2013 okul öncesi eğitimi programlarında analoji
yönteminin yer alma düzeyi doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, fen eğitimindeki
özellikle soyut kavramların, olayların ve olguların öğrenilmesine yardımcı olan, öğrenmeyi anlamlı hale getiren
ve kolaylaştıran analoji yönteminin, okul öncesi eğitimi programlarındaki etkinlik örnekleri ve programda
kullanılan yöntem ve tekniklerde yeterince yer bulamadığı saptanmıştır.