Effect of surface sealant application on the discoloration of different restorative materials


Gümüştaş B.

INTERNATIONAL DENTISTRY & HEALTH CONGRESS IDU-DENT 2020, 27 - 28 November 2020, pp.119

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.119

Abstract

Objective: Restorative materials can undergo color change when exposed to various staining beverages.The aim of this study is to investigate the effect protecting effect of liquid sealer on the color stability of different restorative materials, which is exposed to different staining beverages. Material and Methods: A total of 60 disc-shaped specimens (11×2 mm) were prepared [glass ionomer (Ketac Molar), compomer (Dyract Extra) and nanofiller composite (Filtek Ultimate)] (n = 20) and immersed in staining tea beverage. Before the immersion in staining beverage half of the specimens were coated with a liquid polisher (BisCover), whereas half of them remained uncoated. Color changes (ΔE) were measured by spectrophotometer. Measurements were recorded at the baseline and 30 days of aging in each beverage. Data were statistically analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. Results and Conclusion: Staining beverage (tea) caused considerable color change in all restorative materials. The coated subgroups possessed lower ΔE than uncoated subgroups. Uncoated glass ionomer showed highest color change among groups. The lowest color change was observed in uncoated composite restorative. It is promising to coat glass ionomer cement surface with liquid polisher as a coating to lower surface staining.

Giriş ve Amaç Restoratif materyaller renk verici içecekleri ile karşılaştıklarında renk değiştirebilmektedirler. Çalışmamızın amacı yüzey örtücü uygulamasının restoratif materyallerin renk değişikliğine olan direncini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem Toplamda 60 disk şeklinde (11x2mm) örnek [cam iyonomer (Ketak Molar), kompomer (Dyract Extra), nanofil kompozit (Filtek Ultimate)] (n=20) elde edilmiştir. Elde edilen bu örnek iki gruba ayrıldıktan sonra bir gruba yüzey örtücü uygulaması yapılmıştır (BisCover), diğer gruba herhangi bir işlem yapılmamıştır. Örnekler 30 gün boyunca renklendirici bir içecek olan çay içerisinde bekletilmiştir. Renk değişikliği ölçümü solüsyona bekletmeden önce ve 30. gün olmak üzere iki kere (ΔE) bir spektrofotometre ile ölçülmüştür. Elde edilen veriler Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular ve Sonuç Renklendirici içecek tüm restorasyon materyalleri üzerinde renk değişikliği göstermiştir. Yüzey örtücü uygulaması yapılmış olan gruptan cam iyonomer örnekleri en fazla renk değişimi gösteren grup olurken renk değişiminin en az gözüktüğü grup yüzey örtücü uygulaması yapılmayan kompozit restoratif materyal olmuştur. Cam iyonomer restoratifin yüzeyinin yüzey örtücü ile kaplanması materyalin renk değişiminin azaltılması açısından etkili bulunmuştur.