Hallermann-Streiff-François Sendromlu ÇocuktaAmeliyat Odası ve Ameliyat Odası Dışı AnesteziYönetimi


Creative Commons License

Akyol Beyoğlu Ç., Güngör G. , Sutaş Bozkurt A. P. , Tunalı Y. , Tüysüz B.

Diğer, ss.117-120, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Sayfa Sayıları: ss.117-120

Özet

ÖZ

Hallermann-Streiff-François (HSF) sendromu sporadik olarak ortaya çıkan mikrosefali, seyrek saç ve kaş, mikroftalmi, katarakt, ince cilt, ince ve sivri burun ve mikrognati gibi kraniofasiyal bulguların yanısıra trakeomalazi, sık pulmoner infeksiyon ve ince ve osteopenik kemik yapısı ile karakterize bir genetik bozukluktur. Bu anomaliler üst hava yolu obstrüksiyonu ve zor entübasyona neden olabilmektedir. Bu makalede konjenital bilateral katarakt nedeniyle toplam 6 kez genel anestezi almış 4 yaşındaki HSF sendromlu bir hastada ameliyat odası ve ameliyat odası dışındaki anestezi yönetimimiz anlatılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Hallermann-Streiff-François sendromu, anestezi, zor hava yolu

ABSTR ACT

Hallermann-Streiff-François (HSF) syndrome is a genetic disorder with autosomal recessive inheritance which can cause dyscephaly, hypoplastic mandible, depressed nasal bridge, congenital cataracts and macroglossia. These craniofacial anomalies may lead to upper airway obstruction and difficult airway. In this article, we reported our anaesthetic management of a 4 -year- old patient with HSF syndrome who received general anesthesia for a total of 6 times due to congenital bilateral cataracts in operating room and in remote location.

Keywords: Hallermann-Streiff-François syndrome, anaest