Annelerin Çocuklarında Yürüteç Kullanma Durumları ve Yürütece Bağlı Kazaların İncelenmesi: Doğu ve Batı Örneği


Yılmaz Kurt F., Aytekin Özdemir A., Köse S., Oğul T.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.189-195, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.189-195

Abstract

Amaç: Araştırma, Türkiye’nin doğu ve batısında iki ilde yaşayan annelerin çocuklarında yürüteç kullanma durumları ve yürüteçle ilişkili olarak ortaya çıkan kazaları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, Çanakkale ve Erzurum illerinde farklı sosyoekonomik düzeye sahip ailelerin ikamet ettiği birer Aile Sağlığı Merkezinde, 01 Şubat-30 Haziran 2015 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Evreni, araştırmanın yapıldığı tarihler arasında ilgili Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde ikamet eden 18–24 aylık bebeği olan anneler oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş, 423 anne ile çalışma tamamlanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Soru Formu” aracılığıyla yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Bulgular: Çanakkale’deki annelerin %54’ünün 18–24 aylık bebeklerinde yürüteç kullandığı, %75’inin yürüteç kullanmaya bebeğin yaşı 7–9 ay olduğunda başladığı ve %50’sinin 3–4 ay süre ile yürüteç kullandığı belirlenmiştir. Erzurum’daki annelerin %71.3’ünün 18–24 aylık bebeklerinde yürüteç kullandığı, %49.7’sinin yürüteç kullanmaya bebeğin yaşı 7–9 ay olduğunda başladığı ve %62.3’ünün 1–2ay süre ile yürüteç kullandığı belirlenmiştir. Çanakkale’deki bebeklerin %25’inin, Erzurum’daki bebeklerin %28.9’unun yürüteçle ilişkili kaza geçirdiği saptanmıştır. Sonuçlar: Anneler tarafından kullanılan geleneksel yardımcı araçlardan biri olan bebek yürütecinin, her iki bölgede yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Bebek yürüteci kullanımı konusunda, ailelerde farkındalık oluşturacak çalışmaların ve eğitimlerin bölgesel farklılıklar dikkate alınarak yapılması ve yaygınlaştırılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Bebek ekipmanları; yürüteç; kazalar; anneler; hemşirelik