İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetes Mellitus Risk Faktörlerinin Belirlenmesi


ERDOĞAN S. , Nahcivan N.

Hemşirelik Forumu Diyabet Özel Sayısı, cilt.2, sa.2, ss.47-52, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 1999
  • Dergi Adı: Hemşirelik Forumu Diyabet Özel Sayısı
  • Sayfa Sayıları: ss.47-52

Özet

Diyabet Risk Tanılama Formu doğrultusunda erişkinlerde diyabet risk faktörlerini belirlemek ve sağlığı geliştiren programlar için veri oluşturmak amaçlanmıştır. Çalışma grubu (N: 162), BKI, aile öyküsü, hipertansiyon, kronik kalphastalığı ve kan şekeri ölçümlerine göre değerlendirilmiştir.Bireylerin %74'nün en az bir diyabet risk faktörü taşıdığı, birey başına düşen risk sayısı kadınlarda ort:1.75; erkeklerde 1.57 bulunmuştur.  Açlık ve rastgele kan şekeri sınırda ve yüksek bulunan 8 kişi diyabet merkezine sevk edilmiştir. Bireylerin beşine tıbbitanı konulmuş, üçü izleme alınmıştır.

Diyabet risk tanılama faaliyetlerinin birinci basamak sağlık birimlerinda uygulanması halinde erken tanı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırılabilir.

Anahrar Kelime: NIDM; risk faktörler;tarama; hemşirelik