Akciğer ve Kalp Nakillerinde Bakımın Yönetimi


Sınmaz T. , Öztekin S. D.

Organ Nakilleri ve Hemşirelik Bakımı - 2021, Özbaş Ayfer, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.56-66, 2021

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.56-66
  • Editörler: Özbaş Ayfer, Editör

Özet

 2012 yılından bu yana her yıl donör sayısındaki artışa, organ saklama ve kullanma koşullarındaki iyileşmeye paralel olarak akciğer ve kalp nakil sayısı artmaya devam etmiş ve daha fazla nakil adayı bekleme listesine alınmıştır. Akciğer ve kalp nakline gereksinim duyan hasta sayısı ve nakil sonrası sağ kalım oranlarındaki artışın, yanısıra yaşam kalitesi ve bakım sonuçlarındaki ilerlemenin devam edebilmesi, nakil sürecinin her aşamasında rol alan hemşirelerin de sorumluluk aldığı etkin bir ekip işbirliği ile olasıdır. Hemşirelerin akciğer nakli ve kalp nakli sırasındaki rol ve sorumlulukları son 25 yılda gelişme kaydetmiştir. Nakil hemşireleri, nakil öncesi ve sonrası bakıma ilişkin karmaşık konuları yönetebilmek amacıyla disiplinlerarası ekip ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bakıma katılan nakil hemşirelerinin sorumluluğu, hemşirelik girişimlerini gerçekleştirirken ve karar alırken, kanıta dayalı uygulamaları temel almaktır. Bu derlemede, disiplinlerarası ekip işbirliğinin önemine değinilmiş, oldukça kritik süreç deneyimleyen nakil hastalarının bakımına ilişkin güncel literatür irdelenmiştir.

Since 2012, the number of lung and heart transplantations has continued to increase in line with the increase in the number of donors, improvement in organ storage and use conditions, and more transplant candidates have been placed on the waiting list. The increase in the number of patients in need of lung and heart transplantation and the survival rates after transplantation, as well as the continuation of the quality of life and care outcomes, is possible through an effective team collaboration with the nurses involved in every stage of the transplantation process. The roles and responsibilities of nurses during lung transplantation and heart transplantation have improved over the last 25 years. Transplantation nurses work in collaboration with an interdisciplinary team to manage complex issues related to pre- and post-transplant care. The responsibility of the transplant nurses involved in care is to take evidence-based practices as the basis when performing and making nursing interventions. In this review, the importance of interdisciplinary team collaboration is discussed and the current literature on the care of transplant patients experiencing a highly critical process is examined.