Üstün Zekalı ve Yetenekliler İçin Farklılaştırılmış Matematik Programının Matematik Tutumuna Etkisi


ÖZYAPRAK M. , davaslıgil ü.

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.26-47, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.26-47

Özet

Bu araştırma, üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin akademik ve bilişsel beklentilerini karşılayacak bir Matematik programının matematik tutumu üzerindeki sınanmasını kapsamaktadır. Bu amaçla ilköğretim 5. sınıf düzeyinde öğrenim gören üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için Matematik dersindeki “Denklemler” ve “Çizgi Grafikleri” üniteleri farklılaştırılarak özgün bir ünite programı oluşturulmuştur. Çalışma İstanbul ilindeki üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin zihinsel, duyuşsal ve sosyal gereksinmelerini, normal zekâ bölümü sınırları içinde olan yaşıtlarından tamamen soyutlanmadan karşılanmasını amaçlayan bir projenin uygulandığı Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu’nda 5. sınıfa devam eden 12’si deney 12’si kontrol grubundaki 24 üstün zekalı ve yetenekli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin tümü WISC-R zeka testi ile üstün zekalı olarak tanılanmışlardır. Deney grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından farklılaştırılan “Denklemler” ve “Çizgi Grafikleri” üniteleri uygulanırken, kontrol grubundaki öğrenciler mevcut öğretmenleriyle ve müdahale edilmeyen öğretim yöntemiyle derslerini işlemeye devam etmişlerdir. Araştırma kapsamındaki verilerin toplanması için Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bahsi geçen test deney ve kontrol grubundaki öğrencilere ön ve son test olarak verilmiştir. Ön ve son testlerden elde edilen verilerin istatistiksel analizinde Mann Whitney-U ve Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik hazırlanan Matematik programı öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarını anlamlı düzeyde arttırmıştır. 

This study deals with testing the effectiveness of a mathematics program that meets the academic and cognitive needs of gifted and talented students on math attitude. For this purpose, two units in mathematics namely “Algebraic Equations” and “Line Graphs” were differentiated. The study was conducted with a total number of 24 students, 12 of them being in the experimental group and 12 of them being in the control group. The subjects were fifth grade students of the project school called Beyazıt Ford Otosan Primary School. The Project focuses on culture specific differentiated program to meet the intellectual, effective and social needs of gifted children without isolating them from their peers who are intellectually within the normal range. The subjects both in the experimental and the control groups were identified by the WISC-R test. While the two units, namely “Algebra” and “Line Graphs” differentiated and taught by the researcher to the experimental group, concurrently, without any intervention, the same units were being taught by the classroom teacher to the control group. To collect data within the framework of this research, The Scale of Attitude Towards Mathematics was used. The test was administered as pre and post – tests to the experimental and control groups. In the statistical analysis, Mann Whitney-U and Wilcoxon Signed-Ranks Tests were used. The results of the study revealed that the differentiated math program, developed for the gifted and talented students, increased the scores of attitude towards mathematics