Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi


Creative Commons License

Umar Ç. N. , AYVAZ REİS Z.

İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD), vol.2, no.1, pp.34-58, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD)
  • Page Numbers: pp.34-58

Abstract

The present study aims to evaluate the effects of differentiated curriculum with blended learning method on gifted students’ critical thinking abilities. For this aim, we developed a unit plan about state of matter for 10th grades. This differentiated unit took into account the special academic needs of the gifted learners and used blended learning methods. in this study, pre-and post-test were used as part of experimental design. The study was conducted with a total number of 34 gifted 10th grades students who enrolled in a charity high school in Istanbul.17 of these students were assigned to experimental group and 17 of them were assigned to a waiting list control group. While the differentiated curriculum with blended learning in chemistry was administered to the experimental group, the regular curriculum without any differentiation was administered to the control group.  Raven Matris Test and Cornell Critical Thinking Test X were used in order to collect the data. These tests were administered as pre- and posttest to all students in the experimental and control groups. The data was analyzed by using appropriate program and t-Test was used as part of analysis. According to the findings of the study, it has been observed that differentiated curriculum with blended learning method increases critical thinking abilities of the gifted students. 

Bu araştırmada, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi incelenmektedir. Bu amaçla 10. sınıf kimya dersinin “Maddenin Halleri” ünitesiyle üstün zekâlı öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak ve karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış bir ünite programı oluşturulmuştur. Çalışma, İstanbul ilinde, bir vakıf okulunun fen lisesi bölümünün, 10. sınıfına devam eden 17’si deney grubunda, 17’si de kontrol grubundaki toplam 34 öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının her ikisindeki tüm öğrencilerin üstün zihin düzeyinde performans gösterdikleri 9. sınıf güz döneminde alan uzmanları tarafından daha önce tanılanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere “Maddenin Halleri” ünitesi sekiz hafta boyunca kendileri için geliştirilmiş karma öğrenme yöntemiyle farklılaştırılmış öğretim ortamında uygulanırken aynı üniteyi kontrol grubundaki öğrenciler, öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğretim ortamında işlemeye devam etmişlerdir.  Araştırma kapsamındaki verilerin toplanması için Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi ve Cornell Eleştirel Düşünme Beceri Testi Düzey X kullanılmıştır. Adı geçen test deney ve kontrol grubundaki tüm öğrencilere öntest ve sontest olarak verilmiştir. Elde edilen veriler uygun bir programla analiz edilmiş ve analizde t-testi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin, eleştirel düşünme becerilerini arttırdığı gözlenmiştir.