Arş.Gör.

Yasin BAKTARHAN


Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği Bölümü

Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik , Maden İşletme Anabilimdalı, Türkiye

2015 - 2017

2015 - 2017

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik, Maden / Cevher Hazırlama, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

PMI Metodolojisi lie Sertifikalı Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Proje Eğitim Merkezi

2015

2015

MS Project ile Proje Planlama, İzleme ve Kontrol Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

MSP, Proje Eğitim Merkezi

Araştırma Alanları

Maden Mühendisliği ve Teknolojisi , Cevher Hazırlama, Cevher Zenginleştirme (Fiziksel İşlemler): Gravite, Ağırortam , Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik , Maden Mühendisliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Effect of conventional and microwave thermal treatments on floatability of low- and high-rank lignites

Ozkan S. G. , Baktarhan Y. , Gungoren C. , Demir I.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.42, ss.2357-2369, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Enhancement of galena-potassium ethyl xanthate flotation system by low power ultrasound

GUNGOREN C. , BAKTARHAN Y. , DEMIR İ. , OZKAN S. G.

TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, cilt.30, ss.1102-1110, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Characterization of flocs in dewatering of coal plant tailings

GÜNGÖREN C. , BAKTARHAN Y. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

HİTTİTE JOURNAL OF SCİENCE AND ENGİNEERİNG, cilt.6, ss.1-12, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

An Investigation of Flotation Behaviour of Ultrasound Treated Galena

GÜNGÖREN C. , Sow M. A. , BAKTARHAN Y. , DEMİR İ. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMICS STUDIES (IMASES2018), İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.93-102

2018

2018

An Investigation of Bubble Coalescence using a Dynamic Method

GÜNGÖREN C. , İŞLEK E., BAKTARHAN Y. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZDEMİR O.

16th International Mineral Processing Symposium, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.241-245

2018

2018

ENHANCEMENT OF HYDROPHOBICITY OF COALS USING MICROWAVE HEATING IN TERMS OF FLOTATION RECOVERY

BAKTARHAN Y. , GÜNGÖREN C. , DEMİR İ. , ÖZDEMİR O. , ÖZKAN Ş. G.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.246

2018

2018

EFFECT OF ULTRASOUND CONDITIONING ON GALENA FLOTATION

GÜNGÖREN C. , DEMİR İ. , BAKTARHAN Y. , ÖZDEMİR O. , ÖZKAN Ş. G.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.77

2018

2018

AN INVESTIGATION ON THE FLOCCULATION OF BORON TAILINGS

DEMİR İ. , GÜNGÖREN C. , BAKTARHAN Y. , ÇİNKU K. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZKAN Ş. G.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018) October 4-6, 2018, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.247

2017

2017

INFLUENCE OF ULTRASOUND ON THE COLLECTORLESS MICRO-FLOTATION OF LAMINAR TALC

GÜNGÖREN C. , Hocaoğlu F., DEMİR İ. , BAKTARHAN Y. , ÖZKAN Ş. G.

XVII.Balkan Mineral Processing Congress - BMPC2017, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.383-389

2017

2017

A New Approach on the Measurement of Bubble Coalescence Time in Flotation

GÜNGÖREN C. , BAKTARHAN Y. , DEMİR İ. , ÖZDEMİR O. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZKAN Ş. G.

6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT), İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.33-38

2017

2017

Pb-Zn MADENİ PROSES ARTIKLARININ ELEKTROKİNETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖZDEMİR O. , ADIGÜZEL D. , BAKTARHAN Y. , TÜYLÜ S. , BAŞÇETİN A.

ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.715-725

2017

2017

DETERMINATION OF FLOC SIZE AND STRENGTH OF FINE COAL TAILINGS USING LASER DIFFRACTION TECHNIQUE

GÜNGÖREN C. , BAKTARHAN Y. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.609-616

2017

2017

Şlam Kömürün Flotasyon ile Kazanımında Sıcaklığın Etkisi

BAKTARHAN Y. , BAKTARHAN A., HACIFAZLIOĞLU H.

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2017, ss.682-686

2017

2017

Isıl Önişlemlerin Linyit Artıklarının Flotasyonuna Etkileri

BAKTARHAN Y. , GÜNGÖREN C. , DEMİR İ. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2017, ss.677-681

2017

2017

Soma Kömürlerinin Açık Havada Kurutulmasının Öğütme Maliyetine Etkisi

DEMİR İ. , ÖZKAN Ş. G. , GÜNGÖREN C. , BAKTARHAN Y.

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2017, ss.693-704

2016

2016

Effect of Monovalent Sodİum and Potasİum Ions on The Settlement of Fine Coal Processing Plant Tailings

ŞENOL ARSLAN D. , GÜNGÖREN C. , Güven O., BAKTARHAN Y. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

16th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ISSUES AND WASTE MANAGEMENT IN ENERGY AND MINERAL PRODUCTION, İstanbul, Türkiye, 5 Ekim - 07 Kasım 2016, cilt.1, ss.136-141

2016

2016

Use of Divalent Calcium and Magnesium Ions on Solid-Liquid Seperation of Fine Coal Tailings

GÜNGÖREN C. , ŞENOL ARSLAN D. , Güven O., BAKTARHAN Y. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

16th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ISSUES AND WASTE MANAGEMENT IN ENERGY AND MINERAL PRODUCTION, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, cilt.1, ss.170-175

2016

2016

Evaluation of Coal Preparation Plant Tailings by Ultrasonic Flotation

Gungoren C. , Baktarhan Y. , Demir İ. , Arslan S. D. , Özdemir Ö. , Ozkan S. G.

16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP) / International Symposium on Computer Applications (CAMI), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, no.55 identifier


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

15th International Mineral Processing Symposium & Exhibition

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

16 th International Symposium on Environmental Issues and Waste Managment in Energy and Mineral Production

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

6 th International Conference on Computer Applications in the Minerals Industries

Katılımcı

-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1