Prof.Dr.

Yasemin KAYA


Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2002 - 2007

2002 - 2007

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Nanofiltrasyon İle Proses Sularından Organik Maddelerin Geri Kazanımının Araştırılması

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2002

2002

Yüksek Lisans

Su Arıtımında Kullanılan İyon Değiştiricilerin Bazı Metal İyonlarıyla Kirlenmesinin Araştırılması

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi Çalıştayı

Diğer

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

2014

2014

Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı Uygulamalarında UF ve MBRTeknolojileri, Koch Membranes, 2014

Diğer

Koch membran

2011

2011

Atıksu Arıtımında Membran Bioreaktör Teknolojisi ve Proses Tasarımı Semineri

Diğer

BİLİG Döngüsel Hizmetler

2008

2008

Zero-M Sürdürülebilir Kalkınma İçin Atıksu Yönetimi

Diğer

TÜBİTAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü

2003

2003

Trisep Membran Teknik Eğitim Semineri

Diğer

Trisep Corporation ve Ökotek Çevre Teknolojisi ve Kimya Sanayi LTD

Araştırma Alanları

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Su Kirliliği ve Kontrolü, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2014 - 2018

2014 - 2018

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik, Çevre

2008 - 2014

2008 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik, Çevre

2000 - 2008

2000 - 2008

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik, Çevre

Yönetimsel Görevler

2012 - 2013

2012 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bitirme 2

Lisans

Lisans

Endüstriyel Atıksuların Kontrolü

Lisans

Lisans

Bitirme 1

Lisans

Lisans

Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Su Arıtımında İyon değiştirme ve Adsorpsiyon Teknolojileri

Lisans

Lisans

Suların İleri Arıtım Teknolojileri 1

Doktora

Doktora

Membran Tesisi Boyutlandırma Esasları ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

Çevresel Kaynakların Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Su ve Atıksu Arıtımında Membran Teknolojileri

Lisans

Lisans

Su Yönetimi

Lisans

Lisans

Endüstriyel kirlenme kontrolü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Su Arıtımında İyon değiştirme ve Adsorpsiyon Teknolojileri

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Su Yönetimi

Doktora

Doktora

Membran Tesisi Boyutlandırma Esasları ve Uygulamaları

Lisans

Lisans

Endüstriyel Kirlenme Kontrolü

Lisans

Lisans

Suların İleri Arıtım Teknolojileri 2

Lisans

Lisans

Biyokütle Çevrim Teknolojileri

Lisans

Lisans

Bitirme 1

Lisans

Lisans

Geri Kazanım ve Yeniden Kullanma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Bitirme 2

Lisans

Lisans

Suların İleri Arıtım Teknolojileri 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Su ve Atıksu Arıtımında Membran Teknolojileri

Lisans

Lisans

Çevre Kimyası 1

Lisans

Lisans

Çevre Kimyası 2

Lisans

Lisans

Çevre Kimyası I

Lisans

Lisans

Çevre Mühendisliğine Giriş

Lisans

Lisans

Temel İşlemler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

A comparative study of membrane filtration, electrocoagulation, chemical coagulation and their hybrid processes for greywater treatment

Üçevli O., Kaya Y.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, cilt.9, ss.104946, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2021

2021

Detailed characterization, antibiotic resistance and seasonal variation of hospital wastewater

ÖZÇELEP Z. B. , KARA M. T. , Celik B. O. , VERGİLİ İ. , KAYA Y. , Altinkum S. M. , et al.

Environmental Science and Pollution Research, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Application of nanofiltration and reverse osmosis for treatment and reuse of laundry wastewater

Kaya Y. , Dayanir S.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Treatment of carwash wastewater by electrocoagulation using Ti electrode: optimization of the operating parameters

GONDER Z. B. , BALCIOGLU G., KAYA Y. , Vergili I.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.16, ss.8041-8052, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Application of experimental design method for advanced treatment of dairy wastewater by ozonation

Kaya Y. , GONDER Z. B. , Vergili I. , Ongen A.

ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, cilt.38, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Occurence and Prioritization of Pharmaceutical Active Compounds in Domestic/Municipal Wastewater Treatment Plants

VERGİLİ İ. , KAYA Y. , Gonder Z. B. , Boergers A., Tuerk J.

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.102, ss.252-258, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Sorption of Pb (II) from battery industry wastewater using a weak acid cation exchange resin

VERGİLİ İ. , Gonder Z. B. , KAYA Y. , GÜRDAĞ G. , ÇAVUŞ S.

PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, cilt.107, ss.498-507, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Characterization and toxicity of hospital wastewaters in Turkey

Yilmaz G. , Kaya Y. , Vergili I. , Gonder Z. B. , Ozhan G., Celik B. O. , et al.

Environmental Monitoring and Assessment, cilt.189, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Optimization of Membrane Fouling Using Experimental Design: An Example from Dairy Wastewater Treatment

Hepsen R., Kaya Y.

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.51, ss.16074-16084, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Evaluation of membrane fouling and flux decline related with mass transport in nanofiltration of tartrazine solution

Aydiner C., Kaya Y. , Gonder Z. B. , Vergili İ.

Journal of Chemical Technology and Biotechnology, cilt.85, ss.1229-1240, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Adsorption of cationic and anionic surfactants onto organic polymer resin Lewatit VPOC 1064 MD PH

Gonder Z. B. , Vergili İ. , Kaya Y. , Barlas H.

Environmental Geochemistry and Health, cilt.32, ss.267-273, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Optimization of filtration conditions for CIP wastewater treatment by nanofiltration process using Taguchi approach

Gonder Z. B. , Kaya Y. , Vergili İ. , Barlas H.

Separation and Purification Technology, cilt.70, ss.265-273, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Removal of Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) and Sodium Dodecylether Sulfate (SLES) by Granular Activated Carbon (GAC)

KAYA Y. , ÖZÇELEP Z. B. , VERGİLİ İ., Barlas H.

JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, cilt.67, ss.249-253, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2006

2006

Capacity loss in an organically fouled anion exchanger

Gonder Z. B. , Kaya Y. , Vergili I. , Barlas H.

DESALINATION, cilt.189, ss.303-307, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Investigation of organic matter removal from waters with adsorption polymers

Kaya Y. , Vergili I. , Gonder Z. B. , Barlas H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.15, ss.437-440, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

An investigation on aluminium fouling in ion exchangers used for water treatment

KAYA Y. , Barlas H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.13, ss.941-944, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2002

2002

Removal of Color from Textile Wastewater Contaning Azodyes by Fenton’s Reagent

acarbabacan ş., VERGİLİ İ., KAYA Y. , demirer g., Barlas H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.11, ss.840-843, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2002

2002

Effects of Fouling with Iron Ions on the Capacity of Demineralizer Ion Exchange Process

KAYA Y. , VERGİLİ İ., acarbabacan ş., Barlas H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.11, ss.885-888, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2005

2005

İlaç Aktif Maddelerinin Sucul Çevrede Bulunuşları, Davranışları ve Etkileri

VERGİLİ İ. , KAYA Y. , ÖZÇELEP Z. B. , Barlas H.

Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.4, ss.284-291, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

INVESTIGATION OF PERFORMANCE EFFECTIVENESSES IN ANAEROBIC OSMOTIC BIOLOGICAL TREATMENTS OF INDUSTRIAL BREWERY WASTEWATER

bacaksız a. m. , KAYA Y. , Aydıner Ç.

XIII. ULUSAL- I. ULUSLARARASI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.457-462

2019

2019

HIERARCHICAL SELECTION OF DRAW SOLUTION FOR ANAEROBIC OSMOTIC BIOLOGICAL TREATMENTS OF BREWERY WASTEWATER

bacaksız a. m. , KAYA Y. , Aydıner C.

TMMOB–ÇMO, XIII. ULUSAL- I. ULUSLARARASI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.472-478

2019

2019

ECO-EFFICIENCY ANALYSES OF ADVANCED TREATMENTS FOR INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL WATER RECOVERY FROM BREWERY WASTEWATER

Pala B., KAYA Y. , BACAKSIZ A. M. , Aydıner C.

XIII. ULUSAL- I. ULUSLARARASI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.334-341

2019

2019

INDUSTRIAL WATER RECLAMATION FOR AGRICULTURAL IRRIGATION PURPOSE BY ADVANCED TREATMENTS OF BREWERY WASTEWATER

KAYA Y. , Yılmaz S., BACAKSIZ A. M. , Pala B., Aydıner C.

XIII. ULUSAL- I. ULUSLARARASI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.316-325

2018

2018

Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Karakterizasyonu Ve Arıtımı: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Örneği

Kahraman İ., KAYA Y. , ÖZÇELEP Z. B. , VERGİLİ İ. , ALTINKUM S. M. , Bağdatlı Y. , et al.

IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.1

2018

2018

Adsorption of organic matter from confectionery industry wastewater by activated carbon: Equilibrium and kinetic studies

Balcıoğlu G., KAYA Y. , ÖZÇELEP Z. B. , VERGİLİ İ.

4th International Conference on Environmental Science and Technology, Kiev, Ukrayna, 19 - 23 Eylül 2018, ss.74

2018

2018

TREATMENT AND REUSE OF GREY WATER USING MEMBRANE PROCESSES

KAYA Y. , Üçevli O.

4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Kiev, Ukrayna, 19 Eylül - 23 Ekim 2018, ss.73

2017

2017

Hastane Atıksularının MBR ile Arıtımı

KAYA Y. , kahraman i., VERGİLİ İ. , ÖZÇELEP Z. B. , YILMAZ G.

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

Bioregeneration of powdered activated carbon loaded with pharmaceutical

VERGİLİ İ. , Akgün F., KAYA Y. , ÖZÇELEP Z. B. , Aktaş Ö., YILMAZ G.

4th Water Research Conference: The Role of Water Technology Innovation in the Blue Economy, Waterloo, Kanada, 10 - 13 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

Treatment and Reuse of Laundry Wastewater by Membrane Processes

KAYA Y. , YAVUZ S.

8th IWA Specialised Membrane Technology Conference&Ehibition for WaterandWastewater Treatment and Reuse, Singapur, Singapur, 5 - 09 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

Effect of PAC on membrane fouling in aerobic membrane bioreactor treating hospital wastewater

Özçelep Z. B. , Kahraman I., Kaya Y. , Vergili İ. , Yılmaz G.

8th IWA Specialised Membrane Technology Conference & Exhibition for Water and Wastewater Treatment and Reuse, Singapore, Singapur, 5 - 09 Eylül 2017, ss.53 Creative Commons License

2017

2017

Treatment of carwash effluent by electrocoagulation using Ti electrode: Optimization of the operating parameters

ÖZÇELEP Z. B. , Balcıoğlu G., KAYA Y. , VERGİLİ İ.

Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference, Selanik, Yunanistan, 25 - 30 Haziran 2017, ss.180

2017

2017

“Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid) gel for competitive removal of Cu(II), Ni(II) and Zn(II) ions from aqueous solutions

ÇAVUŞ S. , VERGİLİ İ. , KAYA Y. , GÜRDAĞ G. , ÖZÇELEP Z. B.

Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference, Selanik, Yunanistan, 25 - 30 Haziran 2017, ss.23

2017

2017

Activated carbon adsorption of selected pharmaceuticals: Carbamazepine, Diclofenac, Paracetamol, Sulfamethoxazole

KAYA Y. , Yalimai G., ÖZÇELEP Z. B. , VERGİLİ İ. , YILMAZ G.

Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference, Selanik, Yunanistan, 25 - 30 Haziran 2017, ss.79

2017

2017

Seasonal variations in characterization of hospital wastewater

VERGİLİ İ. , ÖZÇELEP Z. B. , KAYA Y. , ALTINKUM S. M. , Bağdatlı Y. , YILMAZ G.

The 14th IWALeading Edge Conference on Water and Wastewater technologies, Florianopolis, Brezilya, 29 Mayıs - 02 Haziran 2017, ss.1

2017

2017

Hastane Atıksularından MBR ile İlaç Aktif Madde Giderimi

KAYA Y. , kahraman i., ÖZÇELEP Z. B. , VERGİLİ İ. , YILMAZ G.

Membran Biyoreaktör Teknolojileri Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.21-22

2016

2016

Treatment of carwash effluent by hybrid electrocoagulation and submerged membrane processes

ÖZÇELEP Z. B. , Balcıoğlu G., KAYA Y. , VERGİLİ İ.

3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management, Roma, İtalya, 18 - 20 Temmuz 2016, ss.50-51

2016

2016

Characterization of microbial communities in ANMBR treating pharmaceutical wastewater

KAYA Y. , Bacaksız A. M. , YILMAZ G. , VERGİLİ İ. , ÖZÇELEP Z. B. , Hasar H.

CITEM 2016-IX Ibero-American Congress on Membrane Science and Technology, Mexico City, Meksika, 22 - 25 Mayıs 2016, ss.20

2016

2016

Advanced treatment of carwash wastewater iıth the combination of electrocoagulation and nanofiltratıon process

ÖZÇELEP Z. B. , Balcıoğlu G., VERGİLİ İ. , KAYA Y.

CITEM 2016-IX Ibero-American Congress on Membrane Science and Technology, Mexico City, Meksika, 22 - 25 Mayıs 2016, ss.16

2016

2016

Micropollutant removal in MBR systems

KAYA Y. , ÖZÇELEP Z. B. , VERGİLİ İ. , YILMAZ G.

MBR for the next generation 2016, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.12-13

2016

2016

Sağlık Kuruluşlarında Su ve Atıksu Yönetimi

YILMAZ G. , VERGİLİ İ. , ÖZÇELEP Z. B. , KAYA Y. , ALTINKUM S. M. , Bağdatlı Y.

Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.1-6

2016

2016

Hastane Atıksularının Arıtılması

KAYA Y. , VERGİLİ İ. , ÖZÇELEP Z. B. , YILMAZ G.

III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2016, ss.1

2015

2015

Anaerobik Membran Biyoreaktörde (AnMBR) Akı ve Performansın Toz Aktif Karbon (TAK) İlavesi ile İyileştirilmesi

KAYA Y. , Balcıoğlu G., Bayrak H., ÖZÇELEP Z. B. , VERGİLİ İ. , YILMAZ G. , et al.

4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamalari Sempozyumu (MEMTEK 2015), Isparta, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2015, ss.85-86

2015

2015

Acidification of pharmaceutical industry wastewater in an anaerobic sequencing batch reactor (AnSBR)

Vergili İ. , Gölebatmaz U., Bacaksız A. M. , Kaya Y. , Yılmaz G. , Özçelep Z. B. , et al.

The International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) , Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, ss.17

2015

2015

ELECTROCHEMICAL TREATMENT OF CARWASH INDUSTRY WASTEWATER USING Al-Fe ELECTRODES

ÖZÇELEP Z. B. , Balcıoğlu G., VERGİLİ İ. , KAYA Y.

1st International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST, Saraybosna, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, ss.16

2015

2015

ADSORPTION AND KINETIC STUDIES OF ORGANIC COMPOUNDS BY GRAPHENE NANOSHEETS, CARBON NANOTUBES AND GRANULAR ACTIVATED CARBONS

Erşan G., Kaya Y. , Karanfil T.

1. The International Conference on EnvironmentalScienceandTechnology, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, ss.66

2015

2015

EFFECT OF PRE-OZONATION ON THE TREATMENT OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY WASTEWATER IN AN ANAEROBIC MEMBRANE BIOREACTOR (AnMBR)

Kaya Y. , Bacaksız A. M. , Bayrak H., Gölebatmaz U., Özçelep Z. B. , Vergili İ. , et al.

1st International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, ss.18

2015

2015

MEMBRANE FOULING IN AN ANAEROBIC MEMBRANE BIOREACTOR (AnMBR): A COMPRASION BETWEEN FLAT-SHEET AND HOLLOW-FIBER MEMBRANES

KAYA Y. , Bayrak H., Bacaksız A. M. , Gölebatmaz U., YILMAZ G. , VERGİLİ İ. , et al.

1st International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST, Saraybosna, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, ss.20

2014

2014

TREATMENT OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY WASTEWATER IN AN ANAEROBIC MEMBRANE BIOREACTOR

KAYA Y. , Gölebatmaz U., VERGİLİ İ. , YILMAZ G. , Bacaksız A. M. , ÖZÇELEP Z. B. , et al.

CITEM 2014 – IX Ibero-American Congress on Membrane Science and Technology, Santander, İspanya, 25 - 28 Mayıs 2014, ss.118-119

2014

2014

HASTANE ATIKSULARININ YÖNETİMİ

YILMAZ G. , KAYA Y. , VERGİLİ İ. , ÖZÇELEP Z. B. , Özhan G., Özbek B.

II. ULUSAL SAĞLIK KURULUŞLARI ÇEVRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2014, ss.140-146

2014

2014

Occurrence of Pharmaceuticals in Waters: Case Study of Different Surface Waters

VERGİLİ İ. , KAYA Y. , Boergers A., Tuerk J.

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.34-35

2014

2014

Removal of Pharmaceuticals from Wastewater Treatment Plant Effluents Using Ozonation

KAYA Y. , VERGİLİ İ. , Boergers A., Tuerk J.

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.437-438

2014

2014

An overview of hospital wastewater

Yılmaz G. , Kaya Y. , Vergili İ. , Özçelep Z. B. , Boergers A., Tuerk J.

2nd International conference on environmental Science and Technology, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.142-143

2013

2013

"Bira Endüstrisi Atıksularının Nanofiltrasyon Prosesi İle İleri Arıtımı: Soğutma Kulesi Suyu ve Tarımsal Sulama Suyu Eldesi

KAYA Y. , Yılmaz S.

3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2013, ss.108-112

2012

2012

Zayıf Asidik Katyon Değiştirici İle Akü Endüstrisi Atıksularından Kurşun Giderimi

Soltobaeva G., VERGİLİ İ. , ÖZÇELEP Z. B. , KAYA Y. , ÇAVUŞ S. , GÜRDAĞ G.

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2012, ss.94

2012

2012

Synthesis Of Gel And Gel Bead With –Cooh Group: Characterization And Application For A Battery Waste-Water

VERGİLİ İ. , ÖZÇELEP Z. B. , KAYA Y. , ÇAVUŞ S. , GÜRDAĞ G.

IEX 2012 – The International Ion Exchange Congress, London, İngiltere, 19 - 21 Eylül 2012, ss.92-93

2012

2012

Application of experimental design method for ozonation of dairy wastewater

Öngen A. , Kaya Y. , Özçelep Z. B. , Vergili İ.

International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2012, ss.359

2011

2011

Süt Endüstrisi Atıksularının Nanofiltrasyon ile Geri Kazanımı ve Filtrasyon Şartlarının Optimizasyonu

Hepsen R., Kaya Y.

2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2011, ss.135-139

2010

2010

Interaction Behaviour in Nanofiltration of Single/Mixed Anionic and Nonionic Surfactants Over Critical Micelle Concentration (CMC)

Kaya Y. , Barlas H., Arayıcı S.

IWA Membrane Technology and Water Reuse Specialized Groups, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, ss.407-410

2009

2009

Nanofiltrasyon Prosesi İle Deterjan Üretimi Yıkama Sularının Geri Kazanımı

Kaya Y. , Barlas H., Arayıcı S.

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2009, ss.73-75

2009

2009

Türkiye’de Membran Biyoreaktör (MBR) Uygulamalarının İncelenmesi

Şahin M. T. , Vergili İ. , Kaya Y. , Özçelep Z. B. , Barlas H.

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2009, ss.175-178

2009

2009

Tekstil boyama atıksularından su ve tuz geri kazanımında farklı membran proseslerin kullanımı

Aydıner C., Kaya Y. , Özçelep Z. B. , Vergili İ.

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2009, ss.35-38

2009

2009

Membran Prosesleri ile İlaç ve Tekstil Endüstrisi Atıksularının İleri Arıtımı

Kaleli B., Kaya Y. , Özçelep Z. B. , Vergili İ. , Barlas H.

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2009, ss.69-71

2009

2009

Adsorption of Cationic and Anionic Surfactants onto an Organic Polymer Resin

Özçelep Z. B. , Vergili İ. , Kaya Y. , Barlas H.

International Congress on Production of Safe Water, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Ocak 2009, ss.215-216

2009

2009

Removal of Nonylphenol Ethoxylate (NPE) by an Organic Polymer Resin and a Granular Activated Carbon

Vergili İ. , Kaya Y. , Özçelep Z. B. , Barlas H.

International Congress on Production of Safe Water, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Ocak 2009, ss.219-220

2008

2008

Treatment of Cosmetic CIP (Cleaning In Place) Wastewater By A Two-Step Nanofiltration Process: Case Study of Shampoo Production

Vergili İ. , Özçelep Z. B. , Kaya Y. , Barlas H.

12. Bremer Colloquium Produktionsintegrierte Wasser-/Abwassertechnik 2008, Bremen, Almanya, 22 - 23 Eylül 2008, ss.45-57

2008

2008

The Effect of Transmembrane Pressure and pH on Treatment of Paper Machine Process Waters By Using A Two-Step Nanofiltration Process: Flux Decline Analysis

Kaya Y. , Özçelep Z. B. , Vergili İ. , Barlas H.

12. Bremer Colloquium Produktionsintegrierte Wasser-/Abwassertechnik 2008 - “Abwassertechnik der Zukunft” - Nachhaltige Lösüngskonzepte, Bremen, Almanya, 22 - 23 Eylül 2008, ss.31-44

2006

2006

Anyonik ve Nonyonik Yüzey Aktif Madde (YAM) Çözeltilerinin Nanofiltrasyonunda Giderim Mekanizmaları ve Akı Azalma Analizleri

Kaya Y. , Aydıner Ç., Barlas H., Keskinler B.

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006, ss.117-122

2006

2006

Case Studies on the Fouling of Ion Exchange Resins: Oil, Organic Matter, Some Metals

Vergili İ. , Kaya Y. , Özçelep Z. B. , Barlas H.

International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2006, ss.99

2005

2005

Removal of p-Nitroaniline, p-Nitrophenol and p-Nitrobenzaldehide from Waters with Adsorption Polymers

Kaya Y. , Vergili İ. , Özçelep Z. B. , Barlas H.

13 th International Symposium on Environmental Pollution ant its Impact on Life in the Mediterranean Region, Thessaloniki, Yunanistan, 8 - 12 Ekim 2005, ss.134

2005

2005

Removal of Surfactants by Coagulation and Adsorption from Detergent Industry Wastewater

Özçelep Z. B. , Kaya Y. , Vergili İ. , Barlas H.

13 th International Symposium on Environmental Pollution ant its Impact on Life in the Mediterranean Region, Thessaloniki, Yunanistan, 8 - 12 Ekim 2005, ss.193

2003

2003

Su Arıtımında Kullanılan İyon Değiştiricilerde Mangan Kirlenmesinin Araştırılması

Kaya Y. , Barlas H.

2. Çevre Kirliliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 Ekim - 24 Aralık 2003, ss.284-290

2003

2003

An Investigation On Aluminium Fouling in Ion Exchangers Used For Water Treatment

Kaya Y. , Barlas H.

12th International Symposium on Environmental Pollution ant its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2003, ss.95

2003

2003

Determination of Capacity Loss in Anion Exchange Resins Fouled with Organic Materials

Özçelep Z. B. , Kaya Y. , Vergili İ. , Barlas H.

12th International Symposium on Environmental Pollution ant its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2003, ss.292

2003

2003

Kimya Endüstrisinde Atık Yönetimi Amaçlı Membran Uygulamaları

KAYA Y. , Barlas H.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2003, ss.386

2003

2003

Yağ İçeren Atıksuların Membran Teknolojileriyle Arıtımı

ÖZÇELEP Z. B. , KAYA Y. , Barlas H.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2003, ss.394

2001

2001

Removal of Nitrates In Treatment of Well Water

Barlas H., Vergili İ. , Kaya Y. , Acarbabacan Ş.

11th International Symposium on Environmental Pollution ant its Impact on Life in the Mediterranean Region, Lemesos, Kıbrıs (Gkry), 6 - 10 Ekim 2001

2001

2001

Effects of Fouling with Iron Ions on the Capacity of Demineralizer Ion Exchange Process

Kaya Y. , Vergili İ. , Acarbabacan Ş., Barlas H.

11th International Symposium on Environmental Pollution ant its Impact on Life in the Mediterranean Region, Lemesos, Kıbrıs (Gkry), 6 - 10 Ekim 2001

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

Treatment and Reuse of Laundry Wastewater by Membrane Processes

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KAYA Y. (Yürütücü) , YAVUZ S.

2014 - 2015

2014 - 2015

YÜZEYSEL SULARDA FARMASÖTİKLERİN BULUNUŞU VE TAYİNİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

VERGİLİ İ. (Yürütücü) , KAYA Y.

2014 - 2015

2014 - 2015

HASTANE ATIKSULARININ KARAKTERİZASYONU

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KAYA Y. (Yürütücü) , VERGİLİ İ.

2009 - 2010

2009 - 2010

TEKSTİL ATIKSULARINDA MEMBRAN PROSESLERİ İLE RENK GİDERİMİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

VERGİLİ İ. (Yürütücü) , KAYA Y.

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2020

Nisan 2020

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Chemosphere

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Environmental Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Bioresource Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Water Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Journal of Hazardous Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Journal of Water Process Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Environmental Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Ecotoxicology and Environmental Safety.

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Water Science and Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Bioresource Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Bioresource Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Water Science And Technology

SSCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

CLEAN - Soil, Air, Water

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2013

Mart 2013

journal of membrane science

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Journal of Hazardous Materials

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2012

Nisan 2012

Desalination

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2011

Temmuz 2011

Separation and purification technology

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2018

Kasım 2018

Mikrokirleticiler Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Yılmaz G. , Vergili İ. , Kaya Y. , Özçelep Z. B.
İstanbul, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

XIII. Ulusal- I. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2018

2018

4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST)

Katılımcı

Kyyiv-Ukrayna

2017

2017

Mikrokirleticiler Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

4th Water Research Conference: The Role of Water Technology Innovation in the Blue Economy

Katılımcı

-Kanada

2017

2017

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

8th IWA Specialised Membrane Technology Conference & Exhibition

Katılımcı

-Singapur

2017

2017

The 6th Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference

Katılımcı

-Yunanistan

2017

2017

The 14th IWALeading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies

Katılımcı

-Belçika

2017

2017

Membran Biyoreaktör Teknolojileri Çalıştayı

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

X Ibero-American Congress on Membrane Science and Technology (CITEM 2016)

Katılımcı

México-Meksika

2016

2016

Tübitak Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu

Panelist

Ankara-Türkiye

2015

2015

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu 2015 (MEMTEK 2015), Ekim 2015

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2015

2015

1. The International Conference on EnvironmentalScienceandTechnology

Katılımcı

Saraybosna-Bosna-Hersek

2015

2015

Tübitak Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu

Panelist

Ankara-Türkiye

2014

2014

II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

CITEM, IX IBERO-AMERICAN CONGRESS ON MEMBRANE SCIENCE AND TECHNOLOGY

Katılımcı

-İspanya

2013

2013

International Workshop MBR for the NEXT GENERATION III”, 2013, MEMTEK, Aralık 2013

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu 2013 (MEMTEK 2013), Eylül 2013

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

Tübitak Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu

Panelist

Ankara-Türkiye

2012

2012

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, , Kasım 2012

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

IEX 2012 – The International Ion Exchange Congress, Eylül 2012

Katılımcı

-İngiltere

2012

2012

International Conference on Recycling and Reuse, , Haziran 2012

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

2. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Kasım 2011

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

Tübitak Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu

Panelist

Ankara-Türkiye

2009

2009

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2009

Katılımcı

-Türkiye

2009

2009

International Congress on Production of Safe Water, Ocak 2009

Katılımcı

-Türkiye

2008

2008

12. Bremer Colloquium Produktionsintegrierte Wasser-/Abwassertechnik 2008 - “Abwassertechnik der Zukunft” - Nachhaltige Lösüngskonzepte, , Eylül 2008

Katılımcı

-Almanya

2006

2006

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2003

2003

2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2003

2003

XVII. Ulusal Kimya Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Duisburg – Almanya’da bulunan Enerji ve Çevre Teknolojisi Enstitüsü’nde (Institut für Energie und Umwelttechnik) 3 ay süresince misafir araştırmacı.

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 610

h-indeksi (WOS): 15

Jüri Üyelikleri

Kasım-2019

Kasım 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Kasım-2019

Kasım 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - YTÜ

Ekim-2019

Ekim 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Ağustos-2017

Ağustos 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - GTÜ

Ocak-2016

Ocak 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2015

Nisan 2015

Yarışma

Okyanus Kolejleri - Okyanus Kolejleri Liseler Arası Proje Yarışması

Aralık-2014

Aralık 2014

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Yarışma

Yarışma , Okyanus Kolejleri 5. Fen Bilimleri Proje Yarışması - Okyanus Kolejleri

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2012

Ağustos 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans - GYTE

Nisan-2012

Nisan 2012

Yarışma

Yarışma , Okyanus Kolejleri 4. Fen Bilimleri Proje Yarışması - Okyanus Kolejleri,

Nisan-2011

Nisan 2011

Yarışma

Yarışma , Okyanus Kolejleri 3. Fen Bilimleri Proje Yarışması - Okyanus Kolejleri

Ocak-2010

Ocak 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans - İstanbul Üniversitesi