Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Case of Ventral Abdominal Hernia Associated with an Ectopic Egg in an Albino Budgerigar and Evaluation by Infrared Thermography

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.27, sa.2, ss.265-269, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Treatment of Pathological Fractures in Two Lion Cubs (Panthera leo) with Nutritional Secondary Hyperparathyroidsm

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.26, sa.6, ss.817-821, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Granulomatous Osteomyelitis in a Dog

PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, cilt.34, sa.2, ss.273-275, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Case of Chondrosarcoma in a Pheasant (Phasianus colchicus).

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, cilt.37, sa.2, ss.242-244, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A case of chondrosarcoma in a pheasant (Phasianus colchicus)

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.37, sa.2, ss.242-244, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dorsal luxation of the scapula in a cat

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.37, sa.5, ss.618-620, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of intramedullary fullythreaded pins in the fixation of feline and canine humeral, femoral and tibial fractures

Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology, cilt.25, sa.4, ss.321-325, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Using Total Hip Prosthesis with Porous-Coated and Interlocking System In Twenty-one Dogs

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, sa.6, ss.941-948, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilateral pes valgus in an Anatolian Sheepdog

VETERINARY AND COMPARATIVE ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY, cilt.20, sa.3, ss.241-244, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Carpal flexural deformity in puppies

VETERINARNI MEDICINA, cilt.51, sa.2, ss.71-74, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The relationship between lameness, fertility and aflatoxin in a dairy cattle herd.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, ss.981-986, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The relationship between lameness, fertility and aflatoxin in a dairy cattle herd

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, sa.4, ss.981-986, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Low-cost antibiotic loaded systems for developing countries

TECHNOLOGY AND HEALTH CARE, cilt.11, sa.3, ss.207-216, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cutaneous Lymphoma in a Peafowl

J. of Veterinary Medical İstanbul Univercity, cilt.39, sa.2, ss.272-276, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cutaneous Lyhphoma in a Peafowl

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.39, sa.2, ss.272-276, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Holstein Irkı Bir Buzağıda Kongenital Topuk Eklemi Bükülmesi Olgusu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.31, sa.2, ss.130-108, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir köpeğin tibiasındaki maadi kayıplı defektin ilizarovtekniği kullanarak lokal kemik nakliyle sağaltımı

Veteriner Cerrahi Dergisi, cilt.4, ss.45-49, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Femoral uzatmaların kalçaeklemi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, cilt.32, ss.65-68, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yetişkin Bir Kızıl Geyikte Parsiyal Ön Bacak Amputasyonu ve Protez Bacak Uygulaması

", 12. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Belek-Antalya, Mayıs 2010., Antalya, Türkiye, ss.75

The Management And The Therapy Of Traumatic Multiple Orthopedic Problems in Two Red Foxes (Vulpes Vulpes)

", 7th Joint Scientific Symposium of Veterinary Faculties of T.C. Istanbul University and Ludwing-Maximilians-Universitat München, İstanbul, Türkiye, ss.69

Partially Forelimb Amputation and Application of an Artificial Limb ( Prothetics) in a Free Ranging Red Deer (Cervus Elaphus)

7th Joint Scientific Symposium of Veterinary Faculties of T.C. Istanbul University and Ludwing-Maximilians-Universitat München, İstanbul, Türkiye, ss.61

Treatment of the Pelvic Canal Narrowing by Partial Hemipelvectomy in Eight Stray Cats

Mediterranean VeterinaryCongresscoupled with7th REEV-Med GeneralAssembly, Kırıkkale, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018, ss.57-58

Repair of dorsal shell injury with using mini plates in 5 tortoises

Days of Veterinary Medicine 2016, Struga, Makedonya, 22 - 24 Eylül 2016, ss.157

Bir inekte abomasal malign lenfoma olgusu

VIII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.5

Beş kaplumbağada üst kabuk carapace kırıklarının mini plak kullanarak sağaltımı

1st INTERNATIONAL TURKEY VETERINARY SURGERY CONGRESS, Erzurum, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.201-202

The effects of platelet-rich plasma in the treatment of canine osteoarthritis

digest Internayional VetIstanbul Group Congress, Saınt Petersburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.41

The Management of an Ulnar Styloid Farcture in Dog 8th Joint Scientific Symposium of Veterinary Faculties of T.C. Istanbul University and Ludwing-Maximilians-Universitat

8th Joint Scientific Symposium of Veterinary Faculties of T.C. Istanbul University and Ludwing-Maximilians-Universitat München, Münih, Almanya, 09 Nisan 2012 - 11 Nisan 2013, cilt.1, sa.16, ss.16

A Case Of Exungulation In Arabian Foal

International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.24-25

Ekspanse olabilen yeni tasarım bir kortikal vidanın pullout testlerinin değerlendirilmesi

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 Kasım - 08 Ekim 2009, ss.241

Bir Tavuskuşunda Kutanöz Lenfoma Olgusu

IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008, ss.122-123

Köpeklerde poroz ve hidroksiapatit kaplı vidalı tespit sistemli total kalça protezi

XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2008, ss.54-55

Cutaneous Lymphoma in a Peafowl

6th Joint Scientific Symposium of Veterinary Faculties of T.C: İstanbul Üniversitesi and Ludwigh Maximillians Universitat München, Münih, Almanya, 10 - 13 Nisan 2008, ss.91

Septic Arthritis and Treatment of two month old Calf with PMMA beads impregnated antibiotic

15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, Aydın, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2007, ss.153

Bir papağanda rastlanan viral papilloma olgusu

III. National Small Animal Veterinary Medicine Congress, Bursa, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2006, ss.216

Bir papağanda rastlanan viral papilloma ve lipoma olgusu

III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2006, ss.216

11 aylık bir Alman Çoban Köpeğinde Bilateral Tibia Proksimal Epifiz Salter Harris Tip 1 Kırığı

3. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2006, ss.195

Holstein ırkı bir buzağıda kongenital bukağılık bükülmesi olgusu

II. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2004, ss.162-163

Kitap & Kitap Bölümleri

Sığır Koyun ve Keçilerde Topallıklar

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul, 2015

Beslenme ve Beslenmeye Bağlı Hastalıklar

Papağangil ve Ötücü Kafes Kuşu Hastalıkları, Serhat Özsoy, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.153-169, 2012

Enfeksiyon Hastalıkları

Papağangil ve Ötücü Kafes Kuşu Hastalıkları, Özsoy S, Editör, Nobel Tıp, İstanbul, ss.280-0, 2012

Diğer Yayınlar