Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2013 Küçük hayvan veteriner hekimliği sürekli eğitim kongresi

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 31

h-indeksi (WOS): 3