Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2008 - Continues Professor

  Istanbul University, Veteriner, Klinik Bilimleri

 • 2002 - 2008 Associate Professor

  Istanbul University, Veteriner, Klinik Bilimleri

 • 2001 - 2002 Assistant Professor

  Istanbul University, Veteriner, Klinik Bilimleri

 • 1997 - 2001 Research Assistant PhD

  İstanbul Üniversitesi, Veteriner, Klinik Bilimleri

 • 1991 - 1997 Research Assistant

  İstanbul Üniversitesi, Veteriner, Klinik Bilimleri

Managerial Experience

 • 2007 - 2008 Board Member

  İstanbul Üniversitesi, Veteriner

 • 2002 - 2003 Deputy Chief Physician

  İstanbul Üniversitesi, Veteriner, Klinik Bilimleri

Courses

 • Doctorate retikulorumen farm

 • Doctorate dolaşım sistemi hastalıkarı

 • Undergraduate KMY solunum dolaşım sistemi muayenesi

 • Doctorate doping

 • Doctorate Solunum Sistemi İlaçları

 • Undergraduate Veteriner iç Hastalıkları 2

 • Undergraduate Klinik muayene yöntemleri İç hastalıkları

 • Doctorate Kalp Damar Sistemi Farmakolojisi

 • Undergraduate solunum sistemi hastalıkarı

 • Doctorate Doping ve Ötenazi

 • Undergraduate İç Hastalıkları 1

 • Postgraduate İç Hastalıkları II

 • Undergraduate Dahiliye klinik muayene yöntemleri

 • Postgraduate Dolaşım sistemi hastalıkları

 • Doctorate Besleme ve retikülorumen Farmakolojisi

 • Postgraduate Görüntüleme yöntemleri

 • Doctorate Kalp damar sistemi farmakolojisi

 • Doctorate Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Doctorate Kalp damar sistemi farmakolojisi

 • Doctorate Solunum sistemi hastalıkları

 • Doctorate Kalp damar hastalıkları farmkolojisi

 • Doctorate Reticulo-rumen farmakolojisi

 • Postgraduate İç Hastalıkları Klinik Muayene Yöntemleri

 • Doctorate DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKALRI

 • Doctorate Sıvı elektrolit dengesini etkileyen ilaçlar

 • Undergraduate İç Hastalıkları I

 • Doctorate Zoonoz Hastalıklar

 • Doctorate Doping ve ötenazi

 • Doctorate Ektoparaziter hastalıklar

 • Doctorate Dolaşım sistemi hastalıkları

 • Doctorate Solunum sistemi hastalıkları

 • Postgraduate Vitamin eksikliğiyle ilgili hastalık

 • Postgraduate İç Hastalıkları I

 • Doctorate Solunum sistemi hastalıkları özel

 • Undergraduate mesleki gelişim 1

 • Doctorate spesifik enfeksiyonlar

 • Undergraduate Tek tırnaklı hayvanların iç hastalıkları

 • Undergraduate Karnivor ve ev hayvanlarının iç hastalıklarıı

 • Doctorate Kan ve kanama hastalıkalrı

 • Doctorate Egzokrin pankreas haslıkları

 • Doctorate viral kedi köpek hastalıklaı

 • Doctorate Veteriner USG özel

 • Undergraduate Ruminant ve domuzların iç hastalıkları

 • Undergraduate Karnivor ve ev hayvanlarının iç hastalıklarıı

 • Doctorate Viral tek tırnaklı hastalıkarı