Dr.Öğr.Üyesi

Ümran KURTAN


Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı

Eğitim Bilgileri

2013 - 2018

2013 - 2018

Doktora

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Biyo Ve Nano Teknoloji Mühendisliği, Biyo Ve Nano Teknoloji Mühendisliği, Türkiye

2011 - 2013

2011 - 2013

Yüksek Lisans

Fatih Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Araştırma Alanları

Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi , Kimyasal Teknolojiler, İnorganik Teknolojiler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Malzeme Ve Malzeme İşleme Teknolojileri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Synthesis and Characterization of Carboxylated Luteolin (CL)-Functionalized SPION

Alpsoy L., Baykal A., KURTAN Ü. , Ülker Z.

JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM, cilt.30, ss.2797-2804, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles (SPION) Functionalized by Caffeic Acid (CFA)

Alpsoy L., Baykal A., KURTAN Ü. , Akal Z. U.

JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM, cilt.30, ss.2699-2706, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Electrical and Dielectric Properties of Y3+-Substituted Barium Hexaferrites

AUWAL I. A. , Unal B. , BAYKAL A. , Kurtan U. , Amir M. D. , Yildiz A., et al.

JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM, cilt.30, ss.1813-1826, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Magnetic properties and hyperfine interactions of Co1-2xNixMnxFe2O4 nanoparticles

Baykal A., Eryiğit Ş., Topkaya R., Güngüneş H., Amir M., Yıldız A., et al.

CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.43, ss.4746-4752, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Enhanced antibacterial performance of Fe3O4-Ag and MnFe2O4-Ag nanocomposites

KURTAN Ü. , Güner A., Amir M., Baykal A.

BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, cilt.40, ss.147-155, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

Influence of calcination rate on morphologies and magnetic properties of MnFe2O4 nanofibers

KURTAN Ü. , Dursun D., Aydın H., Toprak M., Baykal A., Bozkurt A.

CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.42, ss.18189-18195, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Synthesis and magneto-electrical properties of MFe2O4 (Co, Zn) nanoparticles by oleylamine route

KURTAN Ü. , Erdemi H., Baykal A., Güngüneş H.

CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.42, ss.13350-13358, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Conductivity and Dielectric Properties of Nearly Monodisperse NiFe O-2(4) Nanoparticles

KURTAN Ü. , Erdemi H., Dursun D., Baykal A.

JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM, cilt.29, ss.1923-1930, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Synthesis and characterization of monodisperse NiFe2O4 nanoparticles

KURTAN Ü. , Güngüneş H., Sözeri H., Baykal A.

CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.42, ss.7987-7992, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Magnetically Recyclable Fe3O4@His@Cu Nanocatalyst for Degradation of Azo Dyes

KURTAN Ü. , Amir M., Baykal A., Sözeri H., Toprak M.

JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, cilt.16, ss.2548-2556, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

2016

2016

Fe3O4@Nico-Ag magnetically recyclable nanocatalyst for azo dyes reduction

KURTAN Ü. , Amir M., Baykal A.

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.363, ss.66-73, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

MnFe2O4@PANI@Ag Heterogeneous Nanocatalyst for Degradation of Industrial Aqueous Organic Pollutants

Amir M., KURTAN Ü. , Baykal A., Sözeri H.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY, cilt.32, ss.134-141, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Fe3O4@Hpipe-4@Cu Nanocatalyst for Hydrogenation of Nitro-Aromatics and Azo Dyes

KURTAN Ü. , Onuş E., Amir M., Baykal A.

JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, cilt.25, ss.1120-1128, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Synthesis and Characterization of Sulfamic-Acid Functionalized Magnetic Fe3O4 Nanoparticles Coated by Poly(amidoamine) Dendrimer

KURTAN Ü. , Baykal A., Sözeri H.

JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, cilt.24, ss.948-953, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Synthesis and application of magnetically recyclable nanocatalyst Fe3O4@Nico@Cu in the reduction of azo dyes

Amir M., KURTAN Ü. , Baykal A.

CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, cilt.36, ss.1280-1286, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Rapid color degradation of organic dyes by Fe3O4@His@Ag recyclable magnetic nanocatalyst

Amir M., KURTAN Ü. , Baykal A.

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY, cilt.27, ss.347-353, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Recyclable Fe3O4@Tween20@Ag Nanocatalyst for Catalytic Degradation of Azo Dyes

KURTAN Ü. , Baykal A., Sözeri H.

JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, cilt.25, ss.921-929, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Fe3O4@Tween20@Ag Magnetically Recyclable Nanocatalyst for Various Hydrogenation Reactions

KURTAN Ü. , Baykal A.

JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, cilt.25, ss.657-663, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

A Fe3O4@Nico@Ag nanocatalyst for the hydrogenation of nitroaromatics

KURTAN Ü. , Amir M., Baykal A.

CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, cilt.36, ss.705-711, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Poly(amidoamine)-Grafted Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles: Synthesis and Characterization

KURTAN Ü. , Esir S., Baykal A., Sözeri H.

JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM, cilt.27, ss.2097-2103, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Nanokarbon Esaslı Süperkapasitör Elektrotların Farklı Tarama Hızlarındaki Ölçümleri

ŞAHİNTÜRK U. , Aydın H., KURTAN Ü. , Ekerim A.

Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 November 2019, ss.247-253

2019

2019

Effect of Boron Oxide on the Carbon Nanofibers as Electrode for Supercapacitor Applications

KURTAN Ü. , ŞAHİNTÜRK U. , Aydın H.

Electrochemistry Conference 2019, İstanbul, Türkiye, 30 September - 02 October 2019, ss.76

2019

2019

Construction of carbon-based electrospun electrodes for an asymmetric supercapacitor

KURTAN U. , ŞAHİNTÜRK U. , AYDIN H.

9th edition of the largest European Conference&Exhibition in Graphene and 2D Materials, Roma, İtalya, 25 - 28 June 2019, ss.253

2019

2019

Ultrasound-Assisted Formation of rGO/CNF Nanocomposite for Supercapacitor Applications

Aydın H., ŞAHİNTÜRK U. , KURTAN Ü.

9th edition of the largest European Conference&Exhibition in Graphene and 2D Materials, Roma, İtalya, 25 - 28 June 2019, ss.292

2019

2019

Enhanced Carbon Nanofibers For Supercapacitor Applications

Kurtan Ü. , ŞAHİNTÜRK U. , Aydın H.

4th International Conference on Viable Energy Trends, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 April 2019, ss.116-122

2014

2014

Synthesis of Fe3O4@APTES@PAMAM-Ag magnetic nanocatalyst as highly active and recyclable for catalytic reduction of 4-nitrophenol

KURTAN Ü. , Baykal A.

10th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İstanbul, Türkiye, 17 - 21 June 2014, ss.184

2013

2013

"Synthesis And Characterization Of Multiwall-Carbon Nanotubes Decorated With Nickel Ferrite Hybrid

Demir A., KURTAN Ü. , Baykal A., Ünal B., Sözeri H., Şenel M.

44th IUPAC World Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 - 16 August 2013, ss.265


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 316

h-indeksi (WOS): 9