Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vorurteile im Prozess der interkulturellen Verständigung

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergis, cilt.2-1, ss.25-34, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İmge Odaklı Bir Yaklaşımla Katharina Blum

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi, ss.75-86, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

I. Uluslararası Türk Kültürü ve Dİli Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 27 - 29 Eylül 2018, ss.45

Dil sezgisi (Sprachgefühl) gerçekten sezgiye mi dayalı?

XIII. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.1

Comparing the language skills and grammatical competences of German language teacher trainees

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2012, cilt.70, ss.1740-1747 identifier

İstanbul Üniversitesi Örneğinde Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirim Sürecinde Dilsel Yeterlik Sorunsalı

XI. Uluslararası Dil – Yazın – Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2011, cilt.2, ss.400-414

Die Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen der Deutschlehrerkandidaten in der Türkei

Autonomie und Assesment: Testen und Zertifizieren in Unterrichten und Autonemen Kontexten, Bremen, Almanya, 4 - 05 Mart 2011, ss.28

Lehrwerke als Medium der Kulturvermittlung

11. Türk Uluslararası Germanistik Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2009, ss.36-37

Yetişkinlere Yönelik Yabancı Dil Olarak Almanca Sürecinde Ülke Bilgisi ile İlgili Öncelik Sorunları

10. Türk Milletlerarası Germanistik Kongres, Konya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2007, ss.641-657

Yabancı Dil Olarak Almanca Ders Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme

VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim, Isparta, Türkiye, 1 - 02 Haziran 2006, ss.513-518

Interkulturelle Begegnungen über Zeitungen: Eine vergleichende Analyse der Zeitungsinformationen

IX. Uluslararası Germanistik Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2005, ss.461-468

İmgebilim ve Yabancı Dil Öğretimi

Yabancı Dil Eğitimi ve Almanca’nın Türkiye’deki Konumu, Sakarya, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2001, ss.193-198

Çevirinin Tarihsel Etkinliği

A.Ü. Tömer Bursa Çeviri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2000, ss.1-21

Ein Blick auf das Türkenbild in der Presse

The Image of the Turk in Europe from the Declaration of the Turkish Republic in 1923 to 1990s, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Mart 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyokültürel Etkileşim Açısından İstanbul Yabancılar için Türkçe B1 Ders Kitabının Değerlendirilmesi

Kültürlerarası Etkileşim Bağlamında Dil ve Edebiyat. Prof. Dr. Neşe Onural'a Armağan, Talat Fatih Uluç,Cüneyt Arslan,Muharrem Tosun, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.249-266, 2020

Yabancı Dil Olarak Almanca Ders Kitaplarında Türkiye ve Türk İmgesi

Dil ve Beceri Eğitimi Araştırmaları, Adem İşcan,Muhsin Mumcu, Editör, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, ss.80-96, 2020

Das Türkenbild in der Presse: Eine Berichtanalyse über Mölln und Solingen in den deutschen und türkischen Zeitungen

Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK’e Armağan - Kültürlerarası Çalışmalar, Filiz Şan,Elif Akkan, Editör, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, ss.525-536, 2018

İmgebilimin Bir Uygulama Alanı Olarak Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Sürecinde Ülkebilgisi

Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu'na Armağan- Disiplinlerarası Çalışmalar, Filiz Öğüt Şermet, Editör, Korpus, İstanbul, ss.357-364, 2013