Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi

 • 2006 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi

 • 1996 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili Ve Edebiyatı

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Yüksek Lisans Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Edimbilimsel Süreçler

 • Yüksek Lisans Kültürlerarası Öğrenme ve Yabancı Dil Öğretimi

 • Lisans ALMANCA DİLBİLGİSİ II

 • Lisans KARŞILAŞTIRMALI ÜLKEBİLGİSİ

 • Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Lisans Almanca Dilbilgisi III

 • Lisans Çeviri

 • Lisans KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ

 • Lisans Metinlerle Kültür Çalışmaları

 • Lisans OKUL DENEYİMİ

 • Lisans ALMANCA DİLBİLGİSİ III

 • Lisans METİNLERLE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

 • Yüksek Lisans YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİNDE KÜLTÜREL AKTARIM SÜREÇLERİ

 • Lisans EDEBİ METİN İNCELEMESİ VE ÖĞRETİMİ I

 • Yüksek Lisans Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürel Aktarım Süreçleri