Prof.Dr.

Hüseyin TUR


Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Jeofizik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1992 - 1997

1992 - 1997

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Anabilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Programı, Türkiye

1989 - 1992

1989 - 1992

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Anabilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Programı, Türkiye

1985 - 1989

1985 - 1989

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1984 - 1985

1984 - 1985

Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1997

1997

Doktora

Zaman Ortamında Sismik "Q" Tomografisi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeofizik Programı

1992

1992

Yüksek Lisans

Kuyularda (Cross-Hole) Sismik Tomografi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofik Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeofizik Programı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Jeofizik Mühendisliği, Uygulamalı Jeofizik, Arama Sismolojisi, Arkeo-Jeofizik, Elektro Magnetik ve Elektrik Yöntemler, Jeoloji Mühendisliği , Genel Jeoloji, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Stratigrafi, Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik), Yapısal Jeoloji, Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar), Uygulamalı Jeoloji, Çevre Jeolojisi ve Jeofiziği, Hidrojeoloji ve Hidroloji, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği , Rezervuar, Petrol Jeofiziği , Üretim, Kuyu Logları , Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

2011 - 2017

2011 - 2017

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2001 - 2011

2001 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

1989 - 2001

1989 - 2001

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

2006 - 2007

2006 - 2007

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Jeofizik semineri

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Bitirme Projesi II

Lisans

Lisans

Sismik Yorumlama

Lisans

Lisans

Sismik-Elektrik Yöntemler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Bitirme Projesi I

Doktora

Doktora

Fourier Analizi ve Ortogonal Fonksiyonlar

Lisans

Lisans

Sismik Prospeksiyon

Lisans

Lisans

Hidrografi ve Oşinografi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Jeofizikte Dekonvolüsyon Tekniği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sismik Stratigrafi

Yönetilen Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

Batı Antakya’nın Zemin Durumunun İncelenmesi

TUR H.

F.Selçuk(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Tectonic evolution of the northern shelf of the Marmara Sea (Turkey): interpretation of seismic and bathymetric data

Tur H. , Hoskan N. , Aktas G.

MARINE GEOPHYSICAL RESEARCH, cilt.36, ss.1-34, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Pliocene-Quaternary tectonic evolution of the Gulf of Gokova, southwest Turkey

Tur H. , Yaltırak C., Elitez I., Sankavak K. T.

TECTONOPHYSICS, cilt.638, ss.158-176, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

A view of tectonic structure and gravity anomalies of Hatay Region Southern Turkey using wavelet analysis

Alp H. , Albora A. M. , Tur H.

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, cilt.75, ss.498-505, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Factors controlling the morphological evolution of the Canakkale Strait (Dardanelles, Turkey)

Gokasan E., Ergin M., Özyalvaç M., Sur H. I. , Tur H. , Gorum T., et al.

GEO-MARINE LETTERS, cilt.28, ss.107-129, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

An example of secondary fault activity along the north Anatolian Fault on the NE Marmara Sea Shelf, NW Turkey

Tur H.

EARTH PLANETS AND SPACE, cilt.59, ss.541-552, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2005

2005

Evidence and implications of massive erosion along the Strait of Istanbul (Bosphorus)

Gokasan E., Tur H. , Ecevitoglu B., Gorum T., Turker A., Tok B., et al.

Geo-Marine Letters, cilt.25, ss.324-342, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2003

2003

Morpho-tectonic evolution of the Marmara Sea inferred from multi-beam bathymetric and seismic data

Gokasan E., Ustaomer T. , Gazioglu C., Yucel Z., Ozturk K., Tur H. , et al.

Geo-Marine Letters, cilt.23, ss.19-33, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2006

2006

İstanbul Boğazı Deniz Tabanı Morfolojisini Denetleyen Etkenler: Son Buzul Dönemi Sonrası Aşınma İzlerinin Kanıtları

Gökaşan E., TUR H. , ECEVITOGLU B., GÖRÜM T., TURKER A. , TOK B., et al.

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, no.3, ss.143-161, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Zaman Ortamında Lokal Sismik-Q Tomografisi

TUR H.

Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.3, no.1, ss.67-80, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Güney Marmara Denizi Sığ Sismik Ve Havadan Magnetik Verilerinin Yorumlanması

TUR H. , ECEVITOGLU B., ALBORA M., Uçan O. N.

Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.2, no.1, ss.59-69, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Güney Marmara Denizi Sığ Sismik ve Havadan Manyetik Verilerinin Yorumlanması

TUR H. , ALBORA A. M. , Ecevitoğlu B., UÇAN O. M.

Uygulamalı Yerbilimleri, cilt.2, no.1, ss.59-69, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Kayan Bilinmeyen Bloklar ile Sismik Kuyular-Arası Tomografi

TUR H. , Akkargan Ş. , TEZEL O. , KANLI A. İ.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.14, ss.127-137, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Kayan Bilinmeyen Bloklar İle Sismik Kuyular-Arası Tomografi

TUR H. , Akkargan Ş. , TEZEL O. , KANLI A. İ.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.127-137, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Dipol-Dipol Elektrod Açılımlı Zaman Ortamı IP Ölçülerinde Kuplaj Etkisi

TUR H. , KANLI A. İ. , Tezel O.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yerbilimleri Dergisi, cilt.13, no.1, ss.109-117, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Gelişigüzel Ve Çok Tabakalı Ortamlar İçin Yeni Bir Işın İzleme Algoritması

TUR H.

Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.1, no.6, ss.68-92, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

İki Boyutlu Sismik Modelleme Örnekleri ve Yorumları

TUR H. , Akkargan Ş.

Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.1, no.6, ss.119-126, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Marmara Denizi’nin Oluşumu ve Marmara Denizi’ndeki Aktif Faylar

TUR H. , ECEVITOGLU B.

Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.1, no.6, ss.91-105, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Marmara Denizi’ndeki Sırtlar ve Orta Marmara Fayının Kırılma Tahmini

TUR H. , ECEVITOGLU B.

Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.1, no.6, ss.83-89, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Rezistivite Logları Yardımı ile Formasyon Suyu Rezistivitelerinin ve Formasyon Suyu Tuzluluklarının Hesaplanması

KANLI A. İ. , TEZEL O. , AYDOĞAN D. , TUR H.

Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.1, ss.28-34, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Sismik Zaman Tomografisinde Marquardt Faktörünün Etkisi

TUR H. , Akkargan Ş. , TEZEL O.

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.1, ss.75-84, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

TECTONICALLY MODIFIED COASTAL SHORELINE IN THE MARMARA REGION, NW TURKEY: EVIDENCE FROM THE ARCHEOLOGICAL SITE

KORAL H. , TUR H. , Aydıngün Ş., İşbil D.

Sixth Plenary Meeting and Field Trip of IGCP 610 and Second Meeting of INQUA IFG 1709F of Ponto-Caspian Stratigraphy and Geochronology (POCAS) projectwill be held jointly, Antalya, Türkiye, 14 - 21 Ekim 2018, ss.1-3

2018

2018

3D near-surface basin modelling and faulting styles of the Lake Erçek Basin, Eastern Anatolia (Turkey), from high-resolution seismic reflection images

TOKER M., TUR H.

INQUA SEQS- Quaternary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments, 2018, Postojna, Slovenya, 12 - 17 Eylül 2018, ss.75-78

2017

2017

SİSMİK VERİ İŞLEM VE DENİZ SİSMİĞİ YANSIMA VERİLERİN YORUMU

Uzer T., TUR H.

90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.8

2017

2017

Büyükçekmece Körfezi'nin Stratigrafik ve Güncel Tektonik Yapısının Sismik ve Batimetrik Verilerle İncelenmesi

AKTAŞ G. , TUR H.

90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.36

2017

2017

QATAR DOHA MUSAIMMER DENİZ DEŞARJI TÜNEL PROJESİ DENİZ JEOFİZİĞİ (SİSMİK KIRILMA-YANSIMA-MASW, UXO, ÇOK IŞINLI BATİMETRİ) ÇALIŞMALARI

Yıldız M. Ş. , TUR H. , Kaya B., Gülerdoğan E.

90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.56

2017

2017

KIYI YAPILARININ PLANLAMA VE PROJELENDİRME SÜRECİNDE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI VE BİRKAÇ SPESİFİK ARAŞTIRMA

Yıldız M. Ş. , Gülerdoğan E., TUR H. , Kaya B.

90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.57

2017

2017

Determining of Secondary Faults from Shallow Seismic Data between Büyükçekmece and Tekirdag

Aktaş G. , TUR H.

19th EGU General Assembly, Viyana, Avusturya, 23 - 28 Nisan 2017, cilt.19, ss.1252

2016

2016

The Preliminary Results from High Resolution Seismic Survey of Lake Erçek (LESS-2015 project), Eastern Anatolia

TOKER M., TUR H.

35TH INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, Cape Town, Güney Afrika, 27 Ağustos - 04 Aralık 2016, ss.1-2 Creative Commons License

2013

2013

Küçükçekmece ve Büyükçekmece Lagünlerinin Jeofizik ve Jeolojik Veriler Yardımıyla İncelenmesi

TUR H. , AYSAL N. , İcik C. E. , Koral H.

The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013, cilt.1, no.1, ss.58-61

2013

2013

Investigation of Secondary Faults in Northeastern Shelf of the Marmara Sea

TUR H.

The 20th Internatıonal Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013

2013

2013

Interpretation of Shallow Seismic and Multi-beam Bathymetric Data Gathered in the Strait of Çanakkale (Dardanelles)

TUR H. , GÖKAŞAN E., ERGİN M., KILIÇ F., GÖRÜM T., SAĞCI N.

The 20th Internatonal Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013

2013

2013

Modified Coastal Shoreline During The Holocene Along The Northern Marmara, Turkey: Two Examples Of Submerged Settlement Of Byzantine Tımes

KORAL H. , İŞBİL D., AYDINGÜN Ş., TUR H.

Proceedıngs For Igcp 610 Fırst Plenary Conference And Fıeld Trıp, Instıtute Of Earth Scıences Of The Georgıa, Tiflis, Gürcistan, 12 - 19 Ekim 2013, ss.80

2013

2013

The Late Quaternary Seismic Stratigraphy of the Southern Shelf of the Strait of Istanbul (Sea of Marmara, Turkey)

TUR H. , ABUŞ E. D. , ALPAR B., YALTIRAK C.

EGU General Assembly 2013, Research Abstracts Vol. 15, 2013., Viyana, Avusturya, 1 - 04 Nisan 2013, ss.682

2012

2012

The Geometry and Activity of the North Anatolian Fault's Middle Strand at the Southern Shelf of the Sea of Marmara

TUR H. , ALPAR B., YALTIRAK C., ELİTEZ İ., ÖZTÜRK K., VARDAR D.

Paleo seismology Along The North Anatolian Fault & Commemorating The 9 August 1912 -Mürefte Earthquake After 100 Years, İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2012, ss.91

2012

2012

Kinematic features, fault segmentation and historical earthquakes of the Ganos fault zone, NW Turkey

Yaltırak C., ALPAR Ş. B. , ALTINOK Y. , Elitez İ., TUR H. , Kıyak N. G. , et al.

Paleoseismology along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 Years (PANAF), Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.27

2011

2011

Investigation of The Tectonic Structure of Cilicia Basin By Applying Wavelet Analysis Method To Gravity Data

ALP H. , TUR H. , ALBORA A. M.

Geophysical Research Abstracts, EGU, Fransa, 1 - 04 Ekim 2011, cilt.13, ss.208

2011

2011

Determining of lineaments of Iskenderun Basin (Southern Turkey) using Wavelet Transformation

ALP H. , ALBORA A. M. , TUR H.

Geophysical Research Abstracts EGU, Fransa, 1 - 04 Ekim 2011, cilt.13, ss.1

2011

2011

An Evaluation of Various Geohysical Data for A Coastal Structure Design: Avcılar (Istanbul) Case

TUR H. , ALP H. , Tezel O.

EGU General Assembly 2011, Viyana, Avusturya, 4 - 08 Nisan 2011, ss.0-255

2010

2010

Determing lineations with Wavelet Transformation method at Kilikya Region

TUR H. , ALP H., ALBORA M.

The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey 23-26 November 2010 Turkey Ankara, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2010, ss.262

2010

2010

Interpretation of Multibeam bathmetry and seismic feflection data at the gulf of Gökova Gulf

TUR H. , GÖKAŞAN E., BATUK F. G. , Yeliz İ.

The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey., Ankara, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2010, ss.261

2010

2010

Kilikya bölgesi çizgiselliklerinin Dalgacık Dönüşümü yöntemi ile belirlenmesi,

ALP H. , TUR H. , ALBORA A. M.

The 19th International Congress and Exhibition of Turkey, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2010, cilt.19, ss.1-4

2010

2010

Rheologıcal Analysıs Of A Sub-Marıne Landslıde In The Marmara Sea (Turkey)

TUR H. , B.TEKKELİ A., GÖKÇEOĞLU C., TUNUSLUOĞLU C., GÖKAŞAN E., BATUK F. G. , et al.

Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki Proceedings of the XIX CBGA Congress., Selanik, Yunanistan, 23 - 26 Eylül 2010, ss.545-555

2008

2008

Interpretation of seismic and micro-bathymetrıc data gathered between Büyükçekmece and İstanbul Strait

TUR H. , Öztemir Ö., ALP H.

The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey., Ankara, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008

2008

2008

Interpretation of seismic and micro-bathymetrıc data gathered from Prince Islands and surrounded area

TUR H. , B.TEKKELİ A. , ALP H.

The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey., Ankara, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008

2008

2008

Interpretation of geophysıcal data in Çerkezköy-Kapaklı Town in Tekirdağ

TUR H. , ALP H.

The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey., Ankara, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008

0

0

Interpretation of Geophysical Data in Avcılar Region in Istanbul

ALP H. , TUR H. , TEZEL O.

The 18th International Geophysical Congress and Exhibition, Türkiye

2006

2006

İzmit Körfezi Kuvaterner Evriminin Sismik Stratigrafik Yöntemlerle İncelenmesi

TUR H. , MERİÇ E., Gökaşan E., GÖRMÜŞ M., ERGİN M., Avşar N., et al.

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mart 2006, ss.210-211

2005

2005

İstanbul Boğazı Deniz Tabanında Erozyon İzlerinin Delilleri

TUR H. , TURKER A. , ECEVITOGLU B., TOK B., ÇAĞLAK F. , ŞİMŞEK M., et al.

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu – II, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2005, ss.106

2005

2005

İstanbul Boğazı Marmara Denizi Çıkışında Toplanmış Sığ Sismik Kesitlerin Stratigrafik Yorumu

TUR H. , TÜRKER A. , TOK B., MERİÇ E., Gökaşan E., ÇAĞLAK F. , et al.

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu – II, İstanbul, Türkiye, 16 Aralık 2005, ss.107

2005

2005

High Resolution Bathymetric and Seismic Studies in The Strait of Istanbul (Bosphorus): Evidences of Erosion Along The Strait and A Delta Formation at The Southern Entrance.

TUR H. , TÜRKER A. , ECEVİTOĞLU B., TOK B., GÖKAŞAN E., BİRKAN H., et al.

UNESCO-IGCP-IUGC, The International Geoscience Programme, First Plenary Meeting on Black Sea-Mediterranean Corridor During Last 30 Ky: Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009), İstanbul, Türkiye, 8 - 15 Ekim 2005, ss.63-64

0

0

Preliminary results of bathymetric and seismic data from the Strait of Çanakkale (Dardanelles)

Gökaşan E., Batuk F. G. , Görüm T., Özyalvaç M., Birkan H., ALGAN A. O. , et al.

1st Plenary Meeting and Field Trip of Project IGCP-521 Black Sea-Mediterranean Corridor During the Last 30 ky: Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009), Türkiye, ss.61-62

2004

2004

İstanbul Boğazı’nda Erozyon İzleri

TUR H. , ECEVITOGLU B., Gökaşan E., BİRKAN H., ŞİMŞEK M.

Kıyı Ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2004, ss.27

2004

2004

Seafloor Gas Seeps and Sediment Failures Triggered by The August 17, 1999 Earthquake in The Gulf of İzmit, Sea of Marmara, NW Turkey

TUR H. , GÖKAŞAN E., Matsuoka H., KUŞÇU İ., OKAMURA M., ŞİMŞEK M., et al.

Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.53

2003

2003

İstanbul Boğazı Multi-Beam Batimetrisi Hakkında İlk Not

TUR H. , TÜRKER A. , ECEVITOGLU B., TOK B., Kırcı-Elmas E., MERİÇ E., et al.

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Aralık 2003, ss.77-86

2001

2001

Humps in the Marmara Sea and Middle Marmara Fault Rupture Estimation

TUR H. , ECEVITOGLU B.

Recent Researches on Electronics and Earth Sciences International Conference, RREESC Istanbul University, October 2001., İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2001, ss.140-141

2001

2001

Gemlik Körfezi’nde Sığ Sismik Ve Sismolojik Verilerin Yorumu

TUR H. , ECEVİTOĞLU B., Pınar A.

14. Jeofizik Kurultayı Ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2001, ss.153-156

2001

2001

Interpretation of Magnetic and Seismic data in Saros Bay

ALBORA A. M. , TUR H. , UÇAN O. M.

EUROPEAN GEOPHYSICAL SOCIETY XXVI GENERAL ASSEMBLY, Fransa, 1 - 04 Nisan 2001, cilt.3, ss.1-2

2001

2001

Connect on Areo-Magnetic Anomaly Map and Shallow Seismic data Application of Markov

TUR H. , ALBORA A. M. , Ecevitoğlu B., UÇAN O. M.

EUROPEAN GEOPHYSICAL SOCIETY XXVI GENERAL ASSEMBLY, Fransa, 1 - 04 Nisan 2001, cilt.3, ss.1-2

2001

2001

The Modeling and comments on gravity anomaly of Çanakkale Region using Markov Random Field

OSMAN O., TUR H. , ALBORA A. M.

EUROPEAN GEOPHYSICAL SOCIETY XXVI GENERAL ASSEMBLY, Fransa, 1 - 04 Nisan 2001, cilt.3, ss.1-2

2001

2001

Interpretation of Magnetic, Gravity and Seismic Data in Saros Bay

TUR H. , Uçan O. N. , ALBORA M.

European Geophysical Society, 26th General Assembly, 2001, Nice, Fransa, 25 - 30 Mart 2001, cilt.3

2001

2001

The Modelling and Comments on Gravity, Magnetic Anomaly Interpretation of Çanakkale Region Using Markov Random Field

TUR H. , ALBORA M., Uçan O. N.

European Geophysical Society, 26th General Assembly, 2001, Nice, Fransa, 25 - 30 Mart 2001, cilt.3

2001

2001

Comment on Aero-Magnetic Anomaly Map and Shallow Seismic Data and Application of Markow Random Field

TUR H. , ECEVITOGLU B., ALBORA M., Uçan O. N.

European Geophysical Society, 26th General Assembly, 2001, Nice, Fransa, 25 - 30 Mart 2001, cilt.3

2000

2000

Marmara Denizi’nde Sırtlar

TUR H. , ECEVİTOĞLU B., TOK B.

Ulusal Jeofizik Toplantısı, Ankara, Türkiye, 23 Kasım - 25 Ekim 2000, ss.24

2000

2000

Güney Marmara Denizi Sığ Sismik Görüntüleri

TUR H. , ECEVİTOĞLU B., ŞİMŞEK M.

Güney Marmara Depremleri Ve Jeofizik Toplantısı, Bursa, Türkiye, 22 Eylül 2000, ss.53-55

2000

2000

Dalgacık Analizi Tekniği ile Marmara Denizinin Gravite Manyetik ve Sismik Yorumları

ŞEKER S., UÇAN O. M. , ALBORA A. M. , TUR H.

1. Ulusal Deniz Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2000, ss.115-117

2000

2000

Markov Random Field (MRF) Yöntemi Kullanılarak Marmara Denizinin Ters Çözüm ile Modellenmesi

TUR H. , ALBORA M., Uçan O. N. , Özmen A.

I. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2000, ss.121-122

2000

2000

Seismic Cross-Hole Tomography with Shifted Unknown Blocks

TUR H. , Akkargan Ş.

Bucharest International Geophysical Conference & Exposition, Bucharest, Romania, 10-14 April 2000., Buharest, Romanya, 10 - 14 Nisan 2000, ss.38-41

2000

2000

Effect of Marquardt Factor in Seismic Time Tomography

TUR H. , Akkargan Ş.

Bucharest International Geophysical Conference & Exposition, Bucharest, Romania, 10-14 April 2000., Bucharest, Romanya, 10 - 14 Nisan 2000, ss.54-57

1999

1999

Ganos Çukuru’nun Sismik Ve Jeolojik Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ve Yorumlama Problemleri

TUR H. , ÖZTÜRK K., Akkargan Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 20 - 23 Ekim 1999, ss.8

1997

1997

Local Seismic-Q Tomography in Time

TUR H. , ECEVITOGLU B., ÖZTÜRK K.

Istanbul’ 97, International Geophysical Conference and Exposition, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Temmuz 1997, ss.25

1992

1992

Seismic Cross-Hole Tomography,With Shifted Unknown Blocks

TUR H. , ECEVITOGLU B., ÖZTÜRK K.

9th Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Türkiye, 17 - 21 Şubat 1992, ss.8-9

Kitap & Kitap Bölümleri

2011

2011

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının Jeolojik Evrimi

TUR H. , GÖKAŞAN E., BATUK F. G. , GÖRÜM T.

TÜRK BOĞAZLARI, Dr.Nur Jale ECE, Hasan KANBOLAT, Girayhan ALPDOĞAN, Editör, Deniz Kılavuzculuk A.Ş. Adına Engin Yayıncılık, İstanbul, ss.192-208, 2011

2007

2007

Late Quaternary sedimentation and tectonics in the submarine Sarköy Canyon, western Marmara Sea (Turkey)

TUR H. , GÖKAŞAN E., ERGİN M., ULUADAM E., SARIKAVAK K., KESKİN Ş.

The Geodynamics of the Aegean and Anatolia, TAYMAZ, T., YILMAZ, Y. & DILEK, Y., Editör, Geological Society, London, Special Publications, London, ss.231-257, 2007

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Geo-marine Letters

Değerlendirme Kurul Üyesi

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

İ.Ü. Müh.Fak. Yerbilimleri Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Uluslararası Jeofizik Kongresi Bildiriler Kitabı

Değerlendirme Kurul Üyesi

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Jeofizik

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1990 - Devam Ediyor

1990 - Devam Ediyor

TMMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2018

Mayıs 2018

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Hittite J Sci Eng

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Marine Geophysical Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

Journal of African Earth Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2015

Kasım 2015

Journal of African Earth Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2014

Kasım 2014

Journal of Applied Geophysics

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2012

Nisan 2012

İ.Ü. Müh.Fak. Yerbilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2011

Şubat 2011

Jeofizik

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Jeofizik

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2010

Mart 2010

Jeofizik

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2009

Şubat 2009

İ.Ü. Müh.Fak. Yerbilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2008

Eylül 2008

Geo-marine Letters

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2007

Eylül 2007

İ.Ü. Müh.Fak. Yerbilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2007

Mart 2007

Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2006

Mart 2006

İ.Ü. Müh.Fak. Yerbilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2005

Ekim 2005

İ.Ü. Müh.Fak. Yerbilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2004

Ocak 2004

Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2003

Nisan 2003

Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2000

Haziran 2000

Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Nisan 2013

Nisan 2013

Fen Bilimleri Alanında Yılın En iyi Yerbilimcisi Ödülü

Popüler Bilim DergisiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013

2013

JEOFİZİĞİN GELECEĞİ KONFERANSI

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2012

2012

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONFERANSI, 17 AĞUSTOS 2012

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 307

h-indeksi (WOS): 12

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Doçentlik Sınavı

Dr. fatih BULUT’un Doçentlik Sınavı Eser İncelemesi - İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2018

Haziran 2018

Doçentlik Sınavı

Dr. İlknur KAFTAN ’ın Doçentlik Sınavı Eser İncelemesi - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2018

Ocak 2018

Akademik Kadroya Atama

Yard.Doç.Ataması - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Aralık-2017

Aralık 2017

Doçentlik Sınavı

Dr. Osman UYANIK’ın Doçentlik Sınavı Eser İncelemesi - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Akademik Kadroya Atama

YRD. DOÇ. DR. METİN AŞÇI’NIN GÖREVE YENİDEN ATANMASI - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Nisan-2017

Nisan 2017

Tez Savunma (Doktora)

RECEP GÜNEY DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Duyurular & Dokümanlar

2019-2020 SİSMİK ELEKTRİK YÖNTEMLER DERS 1
Ders Notu
28.10.2019
2019-2020 SİSMİK ELEKTRİK YÖNTEMLER DERS 2
Ders Notu
28.10.2019
2019-2020 SİSMİK ELEKTRİK YÖNTEMLER DERS 3
Ders Notu
28.10.2019
2019-2020 SİSMİK ELEKTRİK YÖNTEMLER DERS 4
Ders Notu
28.10.2019
2019-2020 SİSMİK ELEKTRİK YÖNTEMLER DERS 5
Ders Notu
28.10.2019
2019-2020 SİSMİK ELEKTRİK YÖNTEMLER DERS 6
Ders Notu
28.10.2019
2019-2020 SİSMİK ELEKTRİK YÖNTEMLER DERS 7
Ders Notu
28.10.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 14
Ders Notu
14.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 13
Ders Notu
14.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 12
Ders Notu
14.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 11-EK
Ders Notu
14.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 11
Ders Notu
14.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 10
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 9
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 8
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 7
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 6
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 5
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 4
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 3
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 2
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK PROSPEKSİYON DERS 1
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 11
Ders Notu
9.05.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 10
Ders Notu
2.05.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 9
Ders Notu
2.05.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 8
Ders Notu
7.04.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 7
Ders Notu
7.04.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 6
Ders Notu
7.04.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 5
Ders Notu
3.04.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 4C
Ders Notu
3.04.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 4B
Ders Notu
21.03.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 4A
Ders Notu
21.03.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 3
Ders Notu
21.03.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 2
Ders Notu
21.03.2019
2019 SİSMİK YORUMLAMA DERS 1
Ders Notu
21.03.2019
3-D SEISMIC INTERPRETATION
Diğer
27.04.2017
SEISMIC DATA INTERPRETATION
Diğer
27.04.2017