Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Yorgunluk Düzeyi ile Uyku Kalitesinin İlişkisi

Osmangazi Tıp Dergisi, cilt.42, sa.6, ss.627-638, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KOLOREKTAL KANSERLERDE PALYATİF BAKIM

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.41-53, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ASSESSMENT OF FIRST AID APPLICATIONS THAT PRESENT ON WEB PAGES ACCORDING TO THE LATEST GUIDELINES

International Journal of Health Services Research and Policy, cilt.3, sa.2, ss.61-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Pain Experiences During Early Post Operative Period in Patients Who Had Lumbar Disc Hernia Repair and Their Satisfaction With Pain Management Strategies

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019, ss.773

LOMBER DİSK HERNİSİNE BAĞLI KRONİK AĞRIDA HASTALARIN KULLANDIKLARI TAMAMLAYICI ve DESTEKLEYİCİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN BİRİ BİTKİ TERAPİ

Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi (ICEESS’18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.122-132

Günübirlik Laparoskopik Kolesistektomi Geçiren Hastaların Güncel Rehberler Doğrultusunda Eğitimi

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 2. Uluslararası 10. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.656

Kitap & Kitap Bölümleri

Akciğer ve Kalp Nakillerinde Bakımın Yönetimi

Organ Nakilleri ve Hemşirelik Bakımı - 2021, Özbaş Ayfer, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.56-66, 2021