Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ödemli Hastaya Yaklaşım

18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.117