Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Parameters that Affect the Comfort Level of Pregnant Women Before Cesarean Section: Fasting and Anxiety

JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING, cilt.34, sa.6, ss.1265-1273, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Şiddet Davranışları

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, cilt.26, sa.3, ss.96-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar