Arş.Gör.

Tanju OĞUL


Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye

2016 - 2018

2016 - 2018

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Trakya Üniversitesi, Kırklareli Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Memurluğu, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Topuk Kanı Alma İşleminden Önce Yenidoğanlara Uygulanan Akupresürün Girişimsel Ağrıya Etkisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Kişisel Gelişim

Online Web of Science Core Collection: Keşif burada başlıyor!

Web of Science Group

2020

2020

Bilişim

JoVE Veritabanı Kullanıcı Eğitimi (Webinar)

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

2020

2020

Sağlık ve Tıp

Sağlık Bilimleri Fakültleri için COVID-19 ve Güncel Literatür Taraması / Nursing Reference Center Plus

EBSCO Information Services

2020

2020

Bilişim

Araştırma Kalitesi ve Performans: InCites & Journal Citation Reports

Web of Science Group

2020

2020

Kişisel Gelişim

Elsevier 5N1K Seminer Serisi - Bilimsel Görünürlük ve Etki Artışı (IUC)

Elsevier Researcher Academy on Campus

2020

2020

Kişisel Gelişim

Online Elsevier 5N1K Seminer Serisi - Etkin Bilimsel Yayın Yazma ve Yayın Süreci (IUC)

Elsevier Researcher Academy on Campus

2020

2020

Kişisel Gelişim

Online Elsevier 5N1K Seminer Serisi - Etkin Araştırma Hazırlığı (IUC)

Elsevier Researcher Academy on Campus

2020

2020

Bilişim

Online Web of Science Core Collection: Keşif Burada Başlıyor!

Web of Science Group

2019

2019

Veri Analizi

Online Gpower ile Uygulamalı Güç Analizi

İstar Danışmanlık İstatistik ve Araştırma Merkezi

2019

2019

Veri Analizi

Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama

İstar Danışmanlık İstatistik ve Araştırma Merkezi

2017

2017

Sağlık ve Tıp

Temel Akupresur Sertifika Eğitimi

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Medikal Analitik Masaj Kursu

2016

2016

Sağlık ve Tıp

Temel Akupresür Kursu

Akdeniz Üniversitesi

2016

2016

Sağlık ve Tıp

Çocuklarda Kanıta Dayalı Kateter Bakımı ve Kan Alma

Akdeniz Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Healthy Life Behaviors and Physical Activity Level of Health College Students

Üzen Cura Ş., Efil S., Yılmaz Kurt F., Oğul T. , Atay S.

International Journal of Caring Sciences, cilt.12, ss.257-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Annelerin Çocuklarında Yürüteç Kullanma Durumları ve Yürütece Bağlı Kazaların İncelenmesi: Doğu ve Batı Örneği

Yılmaz Kurt F., Aytekin Özdemir A., Köse S., Oğul T.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.189-195, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Pediatrik Yaş Gruplarında Akut Ağrının Giderilmesinde Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları

Üzen Cura Ş., Oğul T. , Yılmaz Kurt F.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.49, ss.126-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Topuk Kanı Alma İşleminden Önce Yenidoğanlara Uygulanan Akupresürün Girişimsel Ağrıya Etkisi

Oğul T. , Yılmaz Kurt F.

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 November 2018, ss.1

2018

2018

Doğum Sonrası Kanguru Bakımı Yapan Annelerin Sütlerinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi

Yılmaz Kurt F., Küçükoğlu S., Aytekin Özdemir A., Oğul T. , Türkön H., Atay S.

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 November 2018, ss.1

2017

2017

Çocuklarda Refleksoloji Uygulamasıyla İlgili Yapılan Çalışmaların Literatür Taraması

Yılmaz D., Oğul T. , Yılmaz Kurt F.

1.Uluslararası 6.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 November - 02 December 2017, ss.36-37

2017

2017

Akupresürün Çocuklarda Kullanımına Yönelik Literatür Taraması

Oğul T. , Yılmaz Kurt F., Yılmaz D.

1. Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 November - 02 December 2017, ss.32-33

2017

2017

Gençlerin Erkek Sünneti ile İlgili Görüşleri ve Kültürel Yaklaşımları

Babacan Gümüş A., Şıpkın S., Oğul T.

1. Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 November - 02 December 2017, ss.124-125

2017

2017

Doğum Şeklinin Maternal Bağlanma İle İlişkisi

Yılmaz D., Yılmaz Kurt F., Oğul T.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 November - 02 December 2017, ss.67-68

2017

2017

Term Bebeklerde Ten Tene Temasın Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Düzeyi ve Sütün Yeterlilik Algısına Etkisi

Yılmaz Kurt F., Aytekin Özdemir A., Küçükoğlu S., Oğul T. , Aşkı N.

1. Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 November - 02 December 2017, ss.90-91

2017

2017

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Üzen Cura Ş., Atay S., Yılmaz Kurt F., Oğul T.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 November 2017, ss.125

2017

2017

Farklı Kuşaktaki Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanım Durumları

Özgür B. N. , Azar M., Oğul T. , Yılmaz Kurt F.

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 April 2017, ss.101

2016

2016

The Role of Nurses in the Practice of Traditional and Alternative Medicine

Üzen Cura Ş., Yılmaz Kurt F., Atay S., Oğul T.

1st Internatİonal and 3rd National Congress On Complementary Therapies and Supportime Care Practies, Antalya, Türkiye, 24 - 26 November 2016, ss.320

2016

2016

Complementary and Alternative Therapies for Pain Relief in Pediatric Age Groups

Oğul T. , Yılmaz Kurt F., Üzen Cura Ş.

1st Internatİonal and 3rd National Congress On Complementary Therapies and Supportime Care Practies, Antalya, Türkiye, 24 - 26 November 2016, ss.376

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Çocuk Hemşireleri Derneği

Üye