Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Avoiding abdominal flank bulge after lumbotomy incision: Cadaveric study and ultrasonographic investigation

Transplantation Proceedings, cilt.44, sa.6, ss.1618-1622, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Denervation point for neuromuscular blockade on lateral pectoral nerves: A cadaver study

Surgical and Radiologic Anatomy, cilt.33, sa.2, ss.105-108, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Innervation pattern of the pronator teres muscle

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.28, sa.6, ss.838-840, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Coexistence of a Meckel's diverticulum and a urachal remnant

CLINICAL ANATOMY, cilt.18, sa.8, ss.609-612, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cubital tunnel release with two limited incisions: a cadaver study

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, cilt.26, sa.4, ss.259-262, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hepatomesenteric trunk

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, cilt.23, sa.6, ss.433-435, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Superficial ulnar artery originating from the axillary artery

Archives of the Balkan Medical Union, cilt.39, sa.1, ss.34-35, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A case of bilateral bifid ureters

Archives of the Balkan Medical Union, cilt.38, sa.2, ss.107-109, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

v.basilica'yı delen n.cutaneusantebrachii medialis olgusu

morfoloji dergisi, cilt.8, sa.1, ss.3-4, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

kolun ön yüzünde yüzeyel aksesuar kas

morfoloji dergisi, cilt.7, sa.2, ss.69-70, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

the extensor pollicis and indicis communis muscle

morfoloji dergisi, cilt.7, sa.2, ss.8-10, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

arteria carotis externa2dan çıkan arteria laryngea superior olgusu

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.14, sa.2, ss.115-6, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

retinotopik organizasyon

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.14, sa.1, ss.59-65, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

cerrahi anatomik açıdan cauda pancreatis ile dalak ilişkisi ve arteria splenica

karadeniz tıp dergisi, cilt.9, sa.2, ss.103-7, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de yaşayan insanlarda a.thoracica interna'nın sternum kenarına uzaklığı

karadeniz tıp ergisi, cilt.9, sa.1, ss.44-45, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kolon arterlerinin çıkış özellikleri ve çapları

KOLON VE REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.49-53, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

sağ v.renalis'e dökülen v.testicularis olgusu

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.12, ss.367-9, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi

Glandula thyroidea'nın cerrahi anatomik özellikleri, cilt.12, ss.241-5, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arteria Iliaca Interna'nın dallanma özellikleri ve boyutları

Cerrahpaşa tıp Fakültesi dergisi, cilt.25, ss.257-263, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Plexus coeliacus ganglionlarının sayı, şeki,l ve boyut özellikleri

morfoloji, cilt.2, sa.1, ss.37-45, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

alt ekstremite

Grays tıp fakültesi öğrencileri için anatomi, Yıldırım M., Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.20-0, 2007

abdomen

Kliniğe yönelik anatomi,, Şakhinoğlu K., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.30-0, 2007

tamamı

feneis'in sistematik resimli anatomi sözlüğü, Yıldırım A, marur T, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.350-0, 2007

çeşitli bölümler

İnsan anatomisi atlası, Yıldırım M., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.30-0, 2006

tümü

Tıp ve diş hekimliği fakültesi öğrencileri için anatomi, Yıldırım M., Marur T., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2003

tablolar

Acil Tıpta algoritmalar, Ertem M., Editör, Yüce, İstanbul, ss.30-0, 2002