Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Ögrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.545-553

Ebe Öğrencilerin ve Ebeveynlerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri

2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ,, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.1051-1055

Assessment of the Cultural Qualification Status of Midwifery Students

5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.28-29

Kitap & Kitap Bölümleri

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

Ebelik ve Toplum Sağlığı, Gülsün Özentürk,Ummahan Yücel,Reci Meseri, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İzmir, ss.397-408, 2019