Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı Başkanlığı

  • 2017 - 2019 Araştırma Görevlisi

    Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

  • 2015 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu, Ebelik