Eğitim Bilgileri


Yabancı Diller


Sertifika, Kurs ve Eğitimler


Yaptığı Tezler


Araştırma Alanları


Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler


Mesleki Deneyim


Verdiği Dersler


Yönetilen Tezler


Jüri Üyelikleri


SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Kitap & Kitap Bölümleri


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar


Desteklenen Projeler


Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler


Bilimsel Hakemlikler


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri


Atıflar


Ödüller