Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2006 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Doktora Uzmanlık Alan dersi

 • Lisans Powder Metallurgy

 • Lisans Materials Science II

 • Doktora Doktora Tez Danışmanlığı

 • Yüksek Lisans Mühendislik Alaşımlarında Gevreklik

 • Lisans Toz Metalurjisi

 • Lisans Malzeme Karakterizasyonu

 • Lisans Materials Science I

 • Lisans Bitirme Projesi II

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Lab III

 • Doktora Advanced Thin Film and Coating Technologies

 • Lisans METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ LAB I

 • Lisans NanoYapılı Malzeme Üretim Süreçleri ve Karakterizasyonu

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Lab IV

 • Lisans METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ LAB II

 • Yüksek Lisans Refrakter Metal ve Sert Malzeme Teknolojileri

 • Lisans Metalurji Müh Lab III

 • Lisans Bitirme projesi I

 • Lisans Malzeme Bilimi II

 • Lisans Metalurji ve Malzeme Müh Giriş

 • Yüksek Lisans Refrakter metal ve sert malzemeler teknolojileri

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Laboratuvarı IV

 • Doktora İleri Toz Metalurjisi ve Sinterleme Teknikleri

 • Lisans Malzeme Bilimi I

 • Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Laboratuvarı II

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Laboratuvarı III

 • Lisans Metalurji ve malzeme mühendisliğine giriş

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Laboratuvarı I

 • Lisans MALZEME KARAKTERİZASYONU

 • Lisans Bitirme Projesi II

 • Lisans METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ LAB II

 • Lisans MALZEME BİLİMİ II

 • Lisans NANOYAPILI MALZEMELERİN ÜRETİM SÜREÇLERİ VE KARAKTERİZASYONU

 • Doktora İLERİ TOZ METALURJİSİ VE SİNTERLEME TEKNİKLERİ

 • Lisans METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ LAB IV

 • Yüksek Lisans MÜHENDİSLİK ALAŞIMLARINDA GEVREKLİK

 • Lisans NANOYAPILI MALZEMELERİN ÜRETİM SÜREÇLERİ VE KARAKTERİZASYONU

 • Yüksek Lisans Refrakter metal ve sert malzeme teknolojileri

 • Doktora İleri ince film ve kaplama teknolojileri

 • Lisans METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Lab III

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Lab I

 • Lisans MALZEME BİLİMİ I

 • Lisans Bitirme Projesi I

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Laboratuvarı IV

 • Lisans Bitirme projesi II

 • Lisans TOZ METALURJİSİ

 • Yüksek Lisans REFRAKTER METAL VE SERT MALZEME TEKNOLOJİLERİ

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Laboratuvarı II

 • Doktora İleri İnce Film ve Kaplama Teknolojileri (İngilizce) / ADVANCED THINFILM AND COATING TECHNOLOGIES

 • Lisans METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ I

 • Doktora İLERİ TOZ METALURJİSİ VE SİNTERLEME TEKNİKLERİ

 • Lisans MALZEME KARAKTERİZASYONU II

 • Lisans METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ II

 • Lisans MALZEME BİLİMİ II

 • Yüksek Lisans REFRAKTER METAL VE SERT MALZEME TEKNOLOJİLERİ

 • Lisans METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ II