Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Understanding the Relationship Between Physical Environment, Price Perception, Customer Satisfaction and Loyalty in Restaurants

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.8, sa.2, ss.762-776, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Restaurant’s Physical Environment on Perceived Value, Customer Satisfaction and Loyalty: Case of Istanbul

Journal of Gastronomy and Tourism Studies, cilt.6, sa.4, ss.626-643, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA AYI-İNSAN ÇATIŞMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR ÖNERİ: AYI GÖZLEMCİLİĞİ

The Journal of Academic Social Science, cilt.5, sa.41, ss.422-432, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NEW APPROACH IN GASTRONOMY: THIRD WAVE COFFEE

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.9, sa.45, ss.811-814, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına ve Seyahat Etme Eğilimine Etkisi: Atina Örneği

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.111-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eatwith Kullanıcı Yorumlarının İncelenmesi: İstanbul Örneği

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.2, ss.769-774

Examination of Curriculum for Associate Degree Programs in Tourism Education in Terms of Foreign Language Education

8. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.1, ss.14-20

WHY TOURISTS PREFER STAYING WITH AIRBNB COMPARED WITH HOTELS

7th Advances in Tourism Marketing Conference, Kazablanka, Fas, 6 - 09 Eylül 2017, ss.1

ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. ULUSAL ALTERNATİF TURİZM KONGRESİ, Erzincan, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.172-183

ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ: BARIŞ TURİZMİ

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.1-1689

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA AYI-İNSAN ÇATIŞMAS INI ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR ÖNERİ: AYI GÖZLEMCİLİĞİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, Gümüşhane, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, sa.31, ss.530-541

GASTRONOMİDE YENİ YAKLAŞIM: ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVE

IV. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU "GASTRONOMİ TURİZMİ", Hatay, Türkiye, 17 Nisan 2015, ss.1

Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizminde Değer Zinciri

14. Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya, Türkiye, 16 Nisan 2015, sa.122, ss.559-576

İşe Alım Sürecinde Sosyal Ağ Websitelerinin Kullanımı: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

9. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler, Balıkesir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.439-449

Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına Etkisi

7. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014, ss.733-734

Yitirilmiş Bir Değer: Tokatlıyan Oteli

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014, ss.214-223

Kitap & Kitap Bölümleri

Gen Z Tourists and Smart Devices

Generation Z Marketing and Management in Tourism and Hospitality, Nikolaos Stylos,Roya Rahimi,Bendegul Okumus,Sarah Williams, Editör, Palgrave Macmillan, London , London, ss.1-16, 2021

Müşteri Değeri

Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Şehnaz Demirkol, Editör, Değişim , İstanbul, ss.95-118, 2020

Mustafa Hilmi Bayındır

Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt II: Konaklama İşletmeleri, Nazmi Kozak,Metin Kozak, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.359-366, 2020

Su Sporları Turizmi

Deniz Turizmi, Çakmak T. F.,İstabullu Dinçer F., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.209-232, 2016

TURİZM İŞLETMELERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.59-90, 2015