Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Contributions of Teachers' Thinking Styles to Critical Thinking Dispositions (Istanbul-Fatih Sample)

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, sa.1, ss.337-347, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİNYARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, sa.1, ss.414-427, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koşut Eğitim Programının Eleştirel Du¨şu¨nme Becerilerine Etkisi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.131-143, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Development of Leadership Skills for Students

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.5, sa.3, ss.539-550, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probleme Dayalı Fen ve Teknoloji Öğretiminin Üstün Zekalı ve Normal Öğrencilerin Başarı ve Yaratıcı Düşünme Düzeylerine Etkisi

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.7, sa.2, ss.18-45, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üstün Zekalı ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Mükemmeliyetçilik ve Özsaygı Düzeylerinin İncelenmesi

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.7, sa.2, ss.18-45, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Visual Material Effect on Academic Achievement, Creative Thinking and Attitude towards Course

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.5, sa.2, ss.474-488, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenme Stilleri ile Duygusal Zeka Arasındaki ilişkinin İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi,, cilt.21, ss.791-804, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.9, sa.1, ss.34-57, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düşünme Stillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8-2, sa.15, ss.77-93, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilerini Motive Etme Biçimlerinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi cilt:1,Sayı, 7, s, 63-79, cilt.1, sa.7, ss.63-79, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Üstün Zekalı ve Normal Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine etkisi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.18, ss.42-60, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Bilgiler Dersinde Problem Çözme Yönteminin Erişiye, Kalıcılığa ve Derse Karşı Tutuma Etkisi

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.5, sa.10, ss.79-100, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zekâ-Liderlik İlişkisi:Üstün Zekalı Olan Ve Olmayan Öğrencilerin Liderlik Becerilerinin Karşılaştırılması

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.189-201, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeyleri ile sosyo kültürel özelliklerinin ilişkisi

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.73-87, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitsel Oyunların Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.35-51, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumları

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.9, ss.95-104, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık düzeyleri

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.9, ss.105-116, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclislerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.8, ss.69-89, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaratıcılığa İlişkin Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Görüşleri

AİBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.91-110, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde programlandırılmış öğretimin derse karşı tutuma, erişiye ve kalıcılığa etkisi

AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.68-87, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect Of Brain Based Science Teaching on Academic Success and Attitude of Gifted and Non-Gifted Students

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.80-81

Beyin Temelli Öğretiminin Özel Yetenekli Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 18 Mayıs - 20 Haziran 2017, cilt.1, sa.1, ss.131

Matematiksel Yeteneği Tanılama Üzerine Bir Model Önerisi

IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi “Üstünler ve Gelecek”, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.40

Üstün Zekalı Ve Yetenekli Öğrenciler ile Normal Zekaya Sahip Çocukların Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi

IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi “Üstünler ve Gelecek”, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.50

Matematiksel yeteneği tanılama üzerine bir model önerisi

IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek, İstanbul, Türkiye, 22 Eylül 2014 - 25 Şubat 2015, ss.38

Beyin Temelli Öğretimin Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

1st Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.1049-1050

Somut İşlemsel Düşünme Testinin Geçerlik, Güvenirlik ve Ön Norm Çalışması

3.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi., Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.34

Üstün ve Normal Zekalı Çocukların Somut Düşünme Yeteneklerinin İncelenmesi.

3.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi., Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.59

The Investigation of the Effect of a Differentiated Program

The 19th Biennial World Conference of the WCGTC: Making a World of Difference for Gifted Children, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Ağustos 2011, ss.77

The Prediction of Academic Achievement of Second Grade Students After Five Years by the Cognitive Assessment Systems.

5th International Conference on “Excellence in Education 2011: Giftedness-Creativity-Development, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2011, ss.100-101

Teachers’ Perceptions on the Necessity of Curriculum for Gifted Students

5th International Conference on “Excellence in Education 2011: Giftedness-Creativity-Development, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2011, ss.107

Investigating the Differences between Gifted and Average Students’ Emotional Intelligence and Its Relationship with the Academic Achievement

5th International Conference on “Excellence in Education 2011: Giftedness-Creativity-Development, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2011, ss.107

Investigating the Differences between the gifted and Average Students’ Self-Concept and its Relationship with Friend Relations

5th International Conference on “Excellence in Education 2011: Giftedness-Creativity-Development, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2011, ss.107-108

İlköğretim Öğrencilerinin Farklı değişkenlere Göre Mantıksal Düşünme Yetenekleri

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Eylül 2010, ss.41

Üstün Zekâı ve Normal Zekâlı Lise Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin karşılaştırılması

17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi., Sakarya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, cilt.17, sa.4, ss.569-583

İlköğretim Öğrencilerinin Somut İşlemsel Düşünme Yeteneklerinin İncelenmesi

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2009, cilt.3, ss.51-54

Fen ve Teknoloji Dersinde Akademik Benlik ve Derse Karşı Tutumun Akademik Başarıyı Yordama Gücü.

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2009, cilt.1, ss.498-501

Öğrenme Stilleri ile Duygusal Zeka Arasındaki ilişkinin İncelenmesi

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2009, cilt.3, ss.26-33

Kaufman Kısa Zekâ Testi (K.BIT)\ 13-14 Yaş Geçerlik, Güvenirlik ve Ön Norm Çalışmaları

Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi. Yeni Açılımlar, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Mart 2009, ss.26

Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Üstün ve Normal Zihin Düzeyindeki Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Etkisi

Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi. Yeni Açılımlar, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Mart 2009, ss.64

Invertigation of Learning Styles of Gifted and Non-Gifted Students Being Educated in High Schools

1st International Congress of Educational Research, Türkiye, 1 - 04 Mart 2009, ss.200

Üstün Zekâlı ve Normal Lise Öğrencilerinin Liderlik Yeteneklerinin İncelenmesi

Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi. Yeni Açılımlar, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Mart 2009, ss.15

Education faculty students' critical thinking disposition according to achedemic achievement

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2466-2469 identifier identifier

Comparing the Self-Esteem of Students with Hearing Impairment, Gifted Students and Normal Students

2.nd International Conference on Special Education-ICOSE, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.77

Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrenciler İçin Program Geliştirme

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.20

The View of Students About Democratic Values Acquisition

International Conference on Education and Values in the Balkan Countries. Education and Values in the Balkan Contries., Romanya, 1 - 04 Nisan 2008, cilt.7, ss.271-279

Learning Strategy Preferences of the Students in the Faculty of Education According to Branches

Fourth Balkan Education, Congress: The Balkans, Europe, Bulgaristan, cilt.3, ss.535-540

Prediction Power of Thinking Styles on Learning Strategies of Teacher Candidates

Fourth Balkan Education, Congress: The Balkans, Europe, Bulgaristan, 1 - 04 Mayıs 2007, cilt.2, ss.112-117

Comparing the Gifted and Normal Students’ Science Attitudes, Academic Achievements, Academic Self-concepts and Logical Thinking Abilities

Fourth Balkan Education, Congress: The Balkans, Europe, Bulgaristan, 1 - 04 Mayıs 2007, cilt.3, ss.530-535

Yaratıcı Düşünmenin Akademik Başarıya Ve Derse Karşı Tutuma Etkisi

XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, cilt.1, ss.942-947

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Materyallerin Erişiye Tutuma Ve Yaratıcı Düşünmeye Etkisi

XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, cilt.2, ss.238-0

The Power of Critical Thinking Dısposition on Predicting Academic Achievement.

The Third International Balkan Scientific Congress, Makedonya, 1 - 04 Ağustos 2005, ss.57-64

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık Düzeylerinin Karşılaştırılması

4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2005, ss.193-202

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri

2nd. International Balkan Educatin Congress, Search Excellence in Education, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, ss.46-50

İlköğretim bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin bilimsel düşünme yeteneklerinin bilişsel stil ve cinsiyet ile ilişkisi

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, ss.257

Kitap & Kitap Bölümleri

Giriş: özel Yetenekli Öğrenciler için Eğitim Programı Nasıl Olmalı?

Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Tasarımı, Emir S,, Editör, Pagem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.1-19, 2017

6. BÖLÜM: BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME

Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, Doç. Dr. Behiye AKÇAY, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.89-105, 2017

Yaratıcı Düşünme ve Öğretimi

Eğitimde İlke ve Yöntemler, Bilen M., Editör, Betik Kitap, Ankara, ss.181-197, 2010

Temel Öğretme ve Öğrenme Stratejileri

Eğitimde İlke ve Yöntemler, Bilen, M., Editör, Betik Kitap, Ankara, ss.199-224, 2010

Eğitim Programı Geliştirme Süreci

Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Çocuklar İçin Eğitim Programı, EMİR S., Editör, Açılım Yayınları, İstanbul, ss.32-46, 2009

ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLARIN İÇİN EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI

Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrenciler için Kapsamlı Eğitim Programı, EMİR S., Editör, Açılım Yayınevi, İstanbul, ss.18-31, 2009

Üstün Zekalı ve Yetenekliler Eğitim Programını Desteklemede Teknoloji Kullanımı

ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLARIN İÇİN EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI, EMİR S., Editör, Açılım Yayınları, İstanbul, ss.296-314, 2009

The View of Students About Democratic Values Acquisition

Life Learning in the Balkans. Education and Pedagogy İn Balkan Countries, Nikos P. Terzis, Editör, Publishing House Kyriakidis Brothers S.A., Thessaloniki, ss.271-279, 2007

The Contributions of Open Education to Adult Learning

, Life Learning in the Balkans. Education and Pedagogy İn Balkan Countries 6., Nikos P. Terzis, Editör, Publishing House Kyriakidis Brothers S.A., Thessaloniki, ss.679-690, 2006

Diğer Yayınlar