Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendsiliği

 • 2012 - 2017 Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2006 - 2012 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2003 - 2006 Araştırma Görevlisi Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2000 - 2003 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1996 - 1998 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü

Verdiği Dersler

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Biyopolimerler

 • Yüksek Lisans Polimerlerin Karakterizasyonu

 • Lisans Mathematical Modelling in Chemical Engineering

 • Lisans Instrumental Analysis

 • Yüksek Lisans POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU

 • Lisans INSTRUMENTAL ANALYSIS (ORTAK)