Arş.Gör.

Selin YAĞCIOĞLU


Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi , Dölerme Ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı , Türkiye

2007 - 2012

2007 - 2012

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi , Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Bilimler, Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama, Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi , Dölerme Ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The effect of swim up and Percoll gradient separation on ram sperm parameters, DNA integrity and embryo development

ATALLA H., Demir K. , Yagcioglu S. , Arici R. , ERSOY N., Eser A. , et al.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.170, ss.87-94, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

In vitro effect of recombinant human gonadotropins on meiotic competence of dog oocytes

Demir K. , Evecen M. , Arici R. , Yagcioglu S. , ERSOY N., Coskun N., et al.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.43, ss.469-473, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Effects of Ovary Transport and Storage Temperature on In Vitro Maturation and Cumulus Cell Apoptosis Rates in Cat Oocytes

Evecen M., Demir K. , Arici R. , Yagcioglu S. , Ersoy N., Coskun N., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.24, ss.301-306, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

Effect of cholesterol loaded methyl-beta-cyclodextrin on ovine oocytes during chilling and vitrification

ATALLA H., Demir K. , Arici R. , Yagcioglu S. , Eser A. , Ersoy N., et al.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.169, ss.241-246, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

Somatic Cloning in Cats Using MI or MII Oocytes

Evecen M. , Pabuccuoglu S. , Demir K. , Yagcioglu S. , Can A., Erturk E., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, ss.923-928, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Impacts of supplementary royal jelly on characteristics of post-thawed ram semen

ATALLA H., ESER A. , DEMİR K. , YAĞCIOĞLU S. , ARICI R. , ERSOY N., et al.

International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology, cilt.6, ss.6-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Köpeklerde Bruselloz ve Klinisyen Veteriner Hekimlikteki Önemi

BARAN A. , YAĞCIOĞLU S.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.19-24, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

FITC Labelled Poly (?-Amino Ester) Nanoparticles For Using Sperm Mediated Gene Transfer

DEMİR K. , GÖK M. K. , Eker E. B. E. , Yağcıoğlu S. , PABUCCUOĞLU S. K. , PABUCCUOĞLU S.

5th International Group Congress – “Vet-Istanbul Group” & 8th International Scientific Meeting “Days of Veterinary Medicine-2018, Ohrid, Makedonya, 23 - 27 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.127

2018

2018

The Effects of Recombinant Human Gonadotrophins on in Vitro Meiotic Competence of Dog Oocytes

EVECEN M. , DEMİR K. , ARICI R. , YAĞCIOĞLU S. , ERSOY N., Coşkun N., et al.

5th International Vet-Istanbul Group Congress and 8th International Scientific Meeting “DAYS OF VETERINARY MEDICINE 2018", Ohrid, Makedonya, 23 - 27 Eylül 2018, ss.34

2018

2018

The Effect Of Swim Up And Percoll Gradient Separation On Sperm Parameters And Dna Integrity And Embryo Development In Ram

ATALLA H., DEMİR K. , YAĞCIOĞLU S. , ARICI R. , ERSOY N., ESER A. , et al.

The 5th International Vet-Istanbul Group Congress, Ohri, Makedonya, 23 - 27 Eylül 2018, ss.1-2

2018

2018

Determining The In-Vitro Fertilizing Ability Of Ram Semen Frozen With Different Extenders

ARICI R. , ESER A. , YAĞCIOĞLU S. , DEMİR K. , PABUCCUOĞLU S. , AK K. , et al.

5th International Vet-Istanbul Group Congress and 8th International Scientific Meeting “DAYS OF VETERINARY MEDICINE 2018”, Ohrid, Makedonya, 23 Eylül - 27 Ekim 2018, ss.35

2018

2018

The Effect Of Freezing Techniques On Viability And Membrane Integrity Of Adult And Fetal Fibroblast Cells Of Sheep

YAĞCIOĞLU S. , DEMİR K. , ATALLA H., ERSOY N., ESER A. , ORUÇ İ., et al.

The 5th International Vet-Istanbul Group Congress, Ohri, Makedonya, 23 - 27 Eylül 2018, ss.109

2018

2018

Mg/Al-NO3 Layered Double Hydroxide (LDH) As Nonviral Gene Carrier Nanoparticular System

ŞENTÜRK S., BAL K., GÖK M. K. , Yağcıoğlu S. , DEMİR K. , PABUCCUOĞLU S. , et al.

5th International Group Congress – “Vet-Istanbul Group” & 8th International Scientific Meeting “Days of Veterinary Medicine-2018, Ohrid, Makedonya, 23 - 27 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.128

2018

2018

Kedi Oositlerinin İn Vitro Olgunlaştırılması (IVM) Üzerine Rekombinant İnsan Gonadotropinlerin Etkisi

EVECEN M. , PABUCCUOĞLU S. , BİRLER S. , DEMİR K. , ARICI R. , YAĞCIOĞLU S. , et al.

9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Hatay, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, ss.122-123

2018

2018

Farklı Kültür Medyumlarıyla İn Vitro Üretilen Sığır Embriyolarının Bölünme Oranları

SANDAL A. İ. , Şenlikci H., ARICI R. , Elgün T., YAĞCIOĞLU S. , BARAN A. , et al.

9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Hatay, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, ss.56-57

2018

2018

Transjenik Teknolojide FITC ile İşaretlenmiş Mg/Al-NO3 Çift Tabakalı Hidroksit (LDH)

BAL K., ŞENTÜRK S., GÖK M. K. , Yağcıoğlu S. , DEMİR K. , PABUCCUOĞLU S. , et al.

9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Hatay, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.70-71

2018

2018

Fosforilamin ile Fonksiyonelleştirilmiş Kitosan Nanopartiküler Sistemin Transfeksiyon Etkinliğinin İncelenmesi

KÜÇÜKERTUĞRUL S. , GÖK M. K. , DEMİR K. , Yağcıoğlu S. , PABUCCUOĞLU S. , PABUCCUOĞLU S. K.

9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Hatay, Türkiye, 5 Eylül - 09 Ağustos 2018, cilt.1, no.1, ss.72-73

2017

2017

THE EFFECT OF CHOLESTEROL LOADED METHYL-ß-CYCLODEXTRIN ON SHEEP OOCYTES DURING CHILLING AND VITRIFICATION

ATALLA H., DEMİR K. , ARICI R. , YAĞCIOĞLU S. , COŞKUN N., ESER A. , et al.

4th International VETIstanbul Group Congress 11-13 May 2017 Almaty KAZAKHSTAN, Almaty, Kazakistan, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.104

2017

2017

EFFECTS OF RECOMBINANT HUMAN GONADOTROPHINS DURING IN VITRO MATURATION OF DOMESTIC CAT OOCYTES

Demir K. , Arıcı R. , Yağcıoğlu S. , Ersoy N., Coşkun N., Eser A. , et al.

4th International VETIstanbul Group Congress 11-13 May 2017 Almaty KAZAKHSTAN, Almati, Kazakistan, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.28 Creative Commons License

2016

2016

Farklı Aktivasyon Tekniklerinin Olgunlaşmamış Ve İn Vitro Olgunlaştırılmış Kedi Oositleri Üzerine Etkisi

DEMİR K. , Can A., Ertürk E., YAĞCIOĞLU S. , KARACAM H., SANDAL A. İ. , et al.

8. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2016, ss.105-106

2016

2016

Kedilerde Mı Ve Mıı Oosıtlerı Kullanılarak Somatik Klonlama

EVECEN M. , PABUCCUOĞLU S. , DEMİR K. , YAĞCIOĞLU S. , Can A., Ertürk E., et al.

8. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2016, ss.103-104

2016

2016

İnsan Rekombinant Lh’nun İn Vitro Koyun Embriyo Üretimine Etkisi

DEMİR K. , ARICI R. , YAĞCIOĞLU S. , BAKIRER ÖZTÜRK G., Mohammed I. F. , EVECEN M. , et al.

8. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2016, ss.34-35

2016

2016

EFFECTS OF OPTI-MEM AND GLUCOSE CONCENTRATOINS ON IN VITRO EMBRYO PRODUCTION - OPTI-MEM® VE GLİKOZ KONSANTRASYONLARININ İN VİTRO EMBRİYO ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEMİR K. , ARICI R. , YAĞCIOĞLU S. , BAKIRER ÖZTÜRK G., Mohamed I. F. , EVECEN M. , et al.

8. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 Eylül - 09 Ekim 2016, ss.109-110

2016

2016

EFFECTS OF OPTI-MEM AND GLUCOSE CONCENTRATOINS ON IN VITRO EMBRYO PRODUCTION

DEMİR K. , ARICI R. , YAĞCIOĞLU S. , BAKIRER ÖZTÜRK G., Mohamed I. F. , EVECEN M. , et al.

3 rd. International VETistanbul Group Congress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.4-5

2016

2016

The effects of freshly obtaıned hazelnut extract-loaded layered double hydroxıde for cryopreservatıon of ram semen

DEMİR K. , ARICI R. , GÖK M. K. , GÖK A. , Yağcıoğlu S. , PABUCCUOĞLU S. Ö. , et al.

3 rd. International VETistanbul Group Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, cilt.1, ss.87

2016

2016

Developmental Capability of cat embryos reconstructed by transferring somatic cells into enucleated MI or MII oocytes in vitro

EVECEN M. , PABUCCUOĞLU S. , DEMİR K. , Yağcıoğlu S. , Can A., Ertürk E., et al.

3 rd. International VETistanbul Group Congress, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 16 Mayıs 2016 - 20 Temmuz 2018, ss.75 Creative Commons License

2015

2015

COMPAIRING EFFICIENCY OF MICROINJECTION METHODS ON TRANSGENIC RABBIT EMBRYO PRODUCTION

Can A., YAĞCIOĞLU S. , Coşkun N., ARICI R. , BAKIRER ÖZTÜRK G., YILMAZ Ö. , et al.

WG/MC/Scientific Meeting of COST Action BM1308 Sharing Advances on Large Animal Models – SALAAM, Poznan, Polonya, 13 - 16 Aralık 2015, ss.13

2015

2015

Freezing Turkey Semen with BPSE

KAYA K., GÜLANE A., KARA M. C. , ARICI R. , YÜKSEL H., YAĞCIOĞLU S. , et al.

17 th International Veterinary Medicine Students Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.120-121

2015

2015

effects of OPTI-MEM and Glucose Concentrations on in Vitro Embryo Productıon

DEMİR K. , ARICI R. , Yağcıoğlu S. , BAKIRER ÖZTÜRK G., Mohamed I. F. , EVECEN M. , et al.

3. Turkish-Bosnian Scientific Days within The Framework of the Parthnership between The Veterinary Faculties of Sarajevo University and Istanbul University&4. Symposium of Veterinarians of Large and Small practice of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosna-Hersek, 21 - 24 Nisan 2015, ss.4-6 Creative Commons License

2015

2015

The effects of human recombinant LH on in vitro sheep embryo production

PABUCCUOĞLU S. , DEMİR K. , ARICI R. , Yağcıoğlu S. , ÖZTÜRK G., Mohamed I. F. , et al.

International VETistanbul Group Congress, St. Petersburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.699-700

2013

2013

Olgun ve olgun olmayan kedi oositlerinin in vitro aktivasyonu üzerine farklı tekniklerin etkileri

EVECEN M. , DEMİR K. , Can A., Ertürk E., Karaçam H., Çınar E. M. , et al.

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Kars, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.62-63

2013

2013

Farklı dönemlerin koyun oositlerinde in vitro olgunlaşma üzerine etkisi

Özdemirci S., DEMİR K. , Can A., Karaçam H., Ertürk E., Arıcı R., et al.

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Kars, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.158-159

Desteklenen ProjelerDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

2. Klinik Embriyoloji Derneği Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

8. ASDETAE GÜNLERİ 'Bilim Yolculuğu'

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

18. Uluslararası Hayvan Reprodüksiyon Kongresi

Katılımcı

Tours-Fransa

2016

2016

13. Transgenik Teknoloji Toplantısı

Katılımcı

Praha-Çek Cumhuriyeti

2015

2015

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kurulu (COST) Yönetim Kurulu Üyeleri Bilimsel Toplantısı BM1308 – Büyük Hayvan Modellerinde Gelişmelerin Paylaşılması

Katılımcı

Poznan-Polonya

2015

2015

Reproductive Biotechnology in Buffalo Workshop

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

8th Asian Buffalo Congress

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

4. Büyük ve Küçük Hayvan Klinik Uygulamaları Sempozyumu

Katılımcı

Bosanska Krupa-Bosna-Hersek

2015

2015

3. Türk-Boşnak Bilim Günleri, İstanbul Üniversitesi ve Sarajevo Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Ortaklığı Çerçevesinde

Katılımcı

Bosanska Krupa-Bosna-Hersek

2014

2014

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kurulu (COST) Yönetim Kurulu Üyeleri Bilimsel Toplantısı BM1308, Açılış Konferansı

Katılımcı

Munich-Almanya

2014

2014

Uluslararası Vetİstanbul Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

BD Accuri C6 Flow Sitometri Workshop

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2013

2013

5. DETAE Günleri, Deneysel Araştırmalar ve Klinik Etkileri

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

17. FECAVA Avrupa Kongresi ve 6. TSAVA Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

29. Avrupa Embriyo Transfer Topluluğu Bilimsel Toplantısı

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

7. Uluslararası Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Bilim Kongresi

Katılımcı

Kars-Türkiye

2013

2013

Workshop Prof. Dr. Melih AKSOY: “Küçük Ruminantlarda Laparoskopik İntrauterin Suni Tohumlama”

Katılımcı

Kars-Türkiye

2013

2013

XIX. Flow Sitometri Eğitimi

Katılımcı

-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1