Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyobilimsel Konuların Öğretiminde Medyanın Rolü

Kuramdan Uygulamaya Sosyobilimsel Konular, Doç. Dr. Murat GENÇ, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.259-287, 2020