Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İLETİŞİM BECERİLERİ İLE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ÖRNEĞİ

Premium E-Journal Social Sciences, cilt.5, sa.12, ss.66-80, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA ÜNİVERSİTELERİ TENİS ŞAMPİYONASI’NA KATILAN ANTRENÖRLERİN PERSPEKTİFİNDEN ANTRENÖR-SPORCU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.7, sa.35, ss.17-29, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbol Taraftarlarının Fanatiklik ve Lisanslı Ürün Satın Alma Düzeylerinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.32, ss.4784-4808, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TENİS OYUNCULARINDA BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ ve YAŞAM DOYUMU

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt.12, sa.48, ss.302-313, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİREYSEL VE TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN SPOR BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.6, sa.34, ss.1310-1317, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Esports as a Sportive Reflection of Information Society and Its Interaction with Modern Sports

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.166-180, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Viewpoints of the Sports Journalists in Turkey on Traditional and Internet Journalism

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.5, sa.5, ss.19-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of the Fair-Play Behaviors of University Students

Atlas International Refereed Journal on Social Sciences, sa.15, ss.1640-1642, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF THE FAIR-PLAY BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS

ATLAS JOURNAL, cilt.4, sa.15, ss.1639-1642, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PREVALENCE OF AND FACTORS ASSOCIATED WITH CIGARETTE SMOKING AMONG SPORT FACULTY STUDENTS: A STUDY FROM TURKEY

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, sa.27, ss.15-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF COMMUNICATION ON FAIR PLAY

JOURNAL OF INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCHES, cilt.5, sa.1, ss.1-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağızdan Ağıza Pazarlama Iletişiminin, Fitness Merkezi Kullanıcılarının Besin Destek Ürünü Satınalma Karar Sürecine Etkisi

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, sa.2, ss.456-466, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARININ ÜLKELERİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN GELİŞİMLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.49, ss.276-282, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kış Olimpiyat Oyunlarının Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Açıdan Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.10, sa.49, ss.276-282, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Pazarlamasında Spor Sponsorluğun ve Halkla İlişkilerin Önemi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.91-100, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin İş tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.25-33, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Marka Algı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.388-398, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Istanbul And Madrid, Candidates To 2020 Olympic Games Lost Out To Host The Games İn Terms Of Public Relations.

. International Journal Of Academic Research Part B;, ss.423-429, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ISTANBUL AND MADRID, CANDIDATES TO 2020 OLYMPIC GAMES LOST OUT TO HOST THE GAMES IN TERMS OF PUBLİC RELATIONS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, cilt.6, sa.1, ss.423-429, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çek Cumhuriyeti Palacky Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spor Markası Seçimindeki Marka Sadakatinin Ölçümlenmesi

İBB Uluslararası hakemli akademik sosyal bilimler dergisi., cilt.1, sa.1, ss.1-14, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Pazarlamasında Ünlü Sporcu Kullanımı

İBB Uluslararası hakemli akademik sosyal bilimler dergisi., cilt.1, sa.1, ss.1-15, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Ürünlerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Marka Seçimi

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.2, sa.3, ss.1-12, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Kulüplerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Araştırılması

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.104-108, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sinemada Ürün Yerleştirme Ve Asmalı Konak Hayat Filmi.

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., sa.2, ss.150-162, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019-2020 Türkiye Süper Liginde Yer Alan Takımların Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan Aldıkları Cezaların İncelenmesi

II. International Congress of Athletic Performance & Health in Sports , İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2020, ss.119-122

MEDYA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

17.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.2165-2171

SPOR TÜKETİMİ İÇİN MOTİVASYON

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1122-1123

Üniversite Öğrencilerinin Empatik İletişim Düzeylerinin İncelenmesi

5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Manisa, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.46

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK iLETİŞİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

5. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.46

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÇALIŞANLARIN UYKU KALİTESİ DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2018, ss.156-157

MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARDA ÇALIŞMA POZİSYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: PLASTİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2018, ss.55-56

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN 2017 YILI TÜRKİYE VE AB KARŞILAŞTIRILMASI

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2018, ss.24-25

BİR PLASTİK FİRMASINDAKİ ÇALIŞANLARIN ORTAM FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2018, ss.53-54

ÖZEL SPOR MERKEZLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNES KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, ss.275-276

İDARİ PERSONELİN ÇALIŞMA ORTAMI ERGONOMİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OFİS ÖRNEĞİ

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2017, ss.193-194

Türkiye’de İş Kazası Tanımı Almış Vakaların İş göremezlik Süresi Açısından Değerlendirilmesi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2017, ss.195-196

TÜRKİYEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2017, ss.180-181

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE MASA BAŞI ÇALIŞANLARDA BOYUN VE SIRT AĞRISI DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası iş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2017, ss.166

The Effect of Word Mouth Communication on the Fitness Center Participants decision Making Process About Nutritional Supplementss Purchase

2. İnternational Conference On Tourism: Theory, Currnet İssues and Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, ss.120-121

Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılarının Ölçülmesi Üzerine bir Araştırma

3. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016, ss.177

Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi

9. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.75

Yelkencilerin Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi

3. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015, ss.58

The İnvestigation Of Achievement Motivation İn Sports Of Sailors

III. İnternational Exercise And Sport Psychology Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015, ss.58

Examination of the Consumption of Internet Buying Behavior of University Students

VI. INTERNATIONAL CONFERENCE on SOCIAL SCIENCES (ICSS), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, ss.1

Spor Sponsorluğunun Türkiye’deki Yeri Ve Önemi

I. Uluslararası spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, Ege Üniversitesi, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.746-752

Pamukspor Merkezi’nin Kurumsal İmajında Halkla İlişkiler Çalışmalarının Yeri ve Önemi

VII. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Van Yüzüncüyıl Üniversitesi., Van, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.5

“The Research about the Sport Book Choices of People Who Have Systematic Book Reading Habits”,

46. Uluslararası Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreasyon, Spor Ve Dans Konseyi, (ICHPER.SD), Türkiye, 1 - 04 Kasım 2005, ss.488-490

The Comparıson Of Physıcal Suıtabılıty Parameters Of The Fırst Team Wıth The Last Team In İstanbul Young Women’s League

The 10th ICHPER . SD EUROPE CONGRESS, The TSSA 8th Internetional Sports Science Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2004, ss.42

Kitap & Kitap Bölümleri

Futbol Deyip Geçme

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Turizmde Yükselen Değer: Spor Turizmi

Sporda Bilimsel ve Akademik Yaklaşımlar IV, Zeynep Yıldırım - Mine TURĞUT, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.185-205, 2020

Yeşil ve Çevreci Reklama Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açıları: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği

Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARATAŞ,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ILKIM,Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTINKÖK, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.17-30, 2019

Halkla İlişkiler ve Kalite

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019, Prof. Dr. Zafer GÖLEN,Doç. Dr. Sevilay ÖZER, Editör, Ivpe, Cetinje, ss.501-520, 2019

Sporda İmaj ve Sporcu İmajı

İmaj Yönetimi, Güzin Ilıcak Aydınalp, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.235-246, 2014