Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2012 AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2012 Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi UHBAB

  Diğer Dergiler

 • Temmuz 2011 İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2011 Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

  SSCI Kapsamındaki Dergi