Dr.Öğr.Üyesi

Sezen CAMCI ERDOĞAN


Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2014

2008 - 2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Üstün Zekalılar Eğitimi, Türkiye

2006 - 2008

2006 - 2008

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Bilimsel Yaratıcılığı Temel Alan Farklılaştırılmış Fen ve Teknoloji Öğretiminin Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Yaratıcılığına Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümü

2008

2008

Yüksek Lisans

Bilim Şenliğine Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Bilim ve Bilim İnsanlarına Yönelik İlgi ve İmajlarının Karşılaştırılması

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

PMI Metodolojisi ile Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Proje Eğitim Enstitüsü (PEM)-İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi

2014

2014

Uygulamalı Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (UBAPHE-3)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK

2014

2014

Wiley Akademik Makale Yazım Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Wiley

2013

2013

Akademik Makale Yazım Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bahçeşehir Üniversitesi

2012

2012

Torrance Yaratıcılık Testi Sözel Formu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Torrance Center, University of Georgia, USA

2011

2011

Torrance Yaratıcılık Testi Setifikası Şekilsel Formu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Torrrance Center, University of Georgia, USA

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Program Geliştirme, İlköğretim, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği, Özel Eğitim, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

2008 - 2014

2008 - 2014

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ

Doktora

Doktora

ÖZEL YETENEKLİLER İÇİN ÖĞRETİM PROGRAMI MODELLERİ

Lisans

Lisans

ÖZEL YETENEKLİLERDE PROGRAM GELİŞTİRME

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Özel Yetenekliler Eğitimi: Sistemler ve Modeller

Lisans

Lisans

İstatistik

Lisans

Lisans

Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

Lisans

Lisans

ÖZel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Lisans

Lisans

Özel Eğitim

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Üstün Zekalıların Eğitimine ve Yetenek Geliştirmeye Giriş

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

Lisans

Erken Çocuklukta ÖZel Eğitim

Lisans

Lisans

Fen ve Teknoloji Öğretimi II

Lisans

Lisans

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Lisans

Lisans

Fen ve Teknoloji Öğretimi I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Gifted females in science

Camci-Erdogan S. , Riga F.

INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON SCIENCE EDUCATION FOR THE GIFTED: KEY ISSUES AND CHALLENGES, ss.106-125, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Görüşleri

Camcı Erdoğan S.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.00, ss.1-23, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

How Do Prospective Elementary and Gifted Education Teachers Perceive Scientists and Distinguish Science from Pseudoscience?

CAMCI ERDOĞAN S.

Journal of Education in Science, Environment and Health, cilt.5, ss.119-133, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

CAMCI ERDOĞAN S.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.77-96, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Environmental Awareness and Sensitivity of the Gifted Students: “Science and Art Explorers in The Nature”

Ayaydın Y., Ün D., Acar Şeşen B. , Usta Gezer S. , Camcı Erdoğan S.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.507-536, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Adaylarının Gözlerinden Bilim İnsanları

CAMCI ERDOĞAN S.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.130-155, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

FARKLILAŞTIRILMIŞ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNİN ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINA ETKİSİ

CAMCI ERDOĞAN S. , KAHVECİ N. G.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.191-207, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için fen bilimleri eğitiminde farklılaştırmanın gerekliliği

CAMCI ERDOĞAN S.

Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness, cilt.2, ss.1-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklarda Mükemmeliyetçiliğin Değerlendirilmesi

LEANA M. Z. , ÖZYAPRAK M. , GÜÇYETER Ş. , KANLI E. , CAMCI ERDOĞAN S.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.31-45, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Algıları

CAMCI ERDOĞAN S.

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ, cilt.3, ss.13-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

ÜSTÜN ZEKÂLI KIZLARIN BİLİME YÖNELİK TUTUMLARI VE BİLİM İNSANI İMAJLARI

CAMCI ERDOĞAN S.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.125-142, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerde Cinsiyet Farklılığı

CAMCI ERDOĞAN S.

Hasan ALi Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.105-117, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Erken Çocukluk Döneminde Özel Yetenekliler Eğitiminde Önemli Noktalar

CAMCI ERDOĞAN S.

VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.106

2017

2017

Pseudoscience Beliefs and Scientists’ Images of Pre-service Teachers

CAMCI ERDOĞAN S.

The International Conference on: Excellence, Creativity, and Innovation in Basic and Higher Education, Lizbon, Portekiz, 3 - 05 Temmuz 2017

2017

2017

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

CAMCI ERDOĞAN S.

Uluslararası Üstün Yetenekliler/ Zekalılar Konferansı: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uygulamalar, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

2017

2017

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyleri

CAMCI ERDOĞAN S.

Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2017

2016

2016

Science Teaching Efficacy Believes And Attitudes Of Pre-Service Teachers Of Gifted Students

CAMCI ERDOĞAN S.

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

2014

2014

Üstün zekalılar öğretmenliği adaylarının sahip olduğu bilim insanı imajları

CAMCI ERDOĞAN S.

IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi: Üstünler ve Gelecek, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.1

2014

2014

The Effect of Differentiated Science and Technology Instruction on Gifted Students' Attitude

CAMCI ERDOĞAN S. , KAHVECİ N. G.

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Konya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014, ss.133

2013

2013

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklarda Mükemmeliyetçiliğin Değerlendirilmesi

LEANA M. Z. , ÖZYAPRAK M. , GÜÇYETER Ş. , KANLI E. , CAMCI ERDOĞAN S.

Third International Conference on Talent Development & Excellence, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2013, ss.1

2013

2013

Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Çocuklarda Mükemmmelliyetçiliğin Değerlendirilmesi

LEANA M. Z. , Özyaprak M. , Güçyeter Ş. , Kanlı E. , Camcı S., CAMCI ERDOĞAN S.

Third International Conference on Talent Development & Excellence-ICTDE2013, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2013, ss.22

2013

2013

ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ BİLİME VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

CAMCI ERDOĞAN S.

International Conference on Talent Development & Excellence 2013, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2013, ss.149

2012

2012

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançları Ve Tutumları

CAMCI ERDOĞAN S.

3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi: Mevcut Durum, Gereksinimler ve Geleceğe Bakış, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.22

2011

2011

A study on Environmental Education in Teacher Training Curriculum: An Example from Turkey

CAMCI ERDOĞAN S. , USTA GEZER S.

The Southeastern Association for Science Teacher Education Conference, Athens, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 15 Ekim 2011

2011

2011

Longitudinal Study about Intelligence, Creativity and Self-Esteem Development of Gifted and Average Students

CAMCI ERDOĞAN S. , LEANA M. Z.

The International Center for Innovation in Excellence in Education, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2011, ss.106

2011

2011

Gifted Students’ Images of Scientists

CAMCI ERDOĞAN S.

The International Center for Innovation in Excellence in Education, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2011, ss.106

2009

2009

Fen ve Teknoloji Dersinde Akademik Benlik ve Derse Karşı Tutumun Akademik Başarıyı Yordama Gücü.

EMİR S. , CAMCI ERDOĞAN S.

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2009, cilt.1, ss.498-501

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Özel Yetenekli Öğrencilere Fen Bilimleri Öğretimi

CAMCI ERDOĞAN S.

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Akçay B., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.383-406, 2019

2018

2018

Fen Bilimleri Alanında Özel Yetenekli Öğrenciler ve Müfredatın Farklılaştırılması

CAMCI ERDOĞAN S.

Özel Yetenekli Öğrenciler ve Eğitimleri, Feyzullah Şahin, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.105-135, 2018

2017

2017

Koşut (Paralel) Öğretim Programı Modeli (Parallel Curriculum Model)

CAMCI ERDOĞAN S.

Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Tasarımı, Emir S., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.97-121, 2017

2017

2017

Fen Bilimleri Öğretiminin Üstün Zekalı (Özel Yetenekli) Öğrenciler İçin Farklılaştırılması

CAMCI ERDOĞAN S. , KAHVECİ N. G.

Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, Akçay B., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.109-128, 2017

2016

2016

Gifted Females in Science

Camcı Erdoğan S. , Riga F.

International Perspectives on Science Education for the Gifted, Taber K. S,Sumida M., Editör, Routledge, London/New York , London, ss.106-125, 2016

2014

2014

Üstün zekalı çocuklarda beklenmedik başarısızlık (Underachievement) ve Motivasyon sorunları

CAMCI ERDOĞAN S. , LEANA TAŞCILAR M. Z.

Akıl, Zeka,Deha,Yetenek,Dahiler-Savantlar Gelişimleri ve Eğitimleri, Baykoç-Dönmez, N., Editör, Vize, Ankara, ss.215-240, 2014

Desteklenen Projeler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Fark Et Geliştir, Geleceği Değiştir

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

CAMCI ERDOĞAN S.

2014 - 2014

2014 - 2014

BİLSEM'de Yaratıcılık Günleri

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

CAMCI ERDOĞAN S.

2002 - 2013

2002 - 2013

Üstün Zekalıların Eğitimi Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

CAMCI ERDOĞAN S.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Journal of Gifted Education and Creativity (JGEDC)

Yayın Kurul Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness (JEYSG)

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2011 - 2012

2011 - 2012

NAGC- National Association for Gifted Children

Üye

2010 - 2012

2010 - 2012

World Council for Gifted and Talented Children

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2020

Eylül 2020

GIFTED CHILD QUARTERLY

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

E-İLKÖĞRETİM ONLİNE (ELEKTRONİK)

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology

Oturum Başkanı

Konya-Türkiye

2014

2014

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology

Katılımcı

Konya-Türkiye

2014

2014

Ist Eurasian Educational Research Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Third International Conference on Talent Development & Excellence

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2013

2013

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi 1. İstanbul Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi: Mevcut Durum, Gereksinimler ve Geleceğe Bakış

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2011

2011

NAGC- National Association for Gifted Children Annual Meeting

Katılımcı

New Orleans-Amerika Birleşik Devletleri

2011

2011

Southeastern Association for Science Teacher Education (SASTE) Annual Meeting: EcoJustice, Citizen Science and Youth Activism

Katılımcı

Georgia-Amerika Birleşik Devletleri

2011

2011

The International Center for Innovation in Excellence in Education

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

1. Uluslar arası Üstün Yetenekliler Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye