Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Argon Atmospheric Pressure Plasma (APP) Treatment on the Properties of Sheep Leathers and Wastewater of the Retanning Processes

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.104, ss.120-128, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Innovative Application of Dye Ligand-Attached Nanoparticles for Bating

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.103, sa.2, ss.65-73, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A New Approach for Bating: Reactive Red 120 Dye Attached Poly (Hema) Nanoparticles

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.103, sa.2, ss.99-107, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DEVELOPMENT OF COMMERCIAL FLAME RETARDANT IN UPHOLSTERY LEATHERS BY BORON DERIVATIVES

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.28, sa.4, ss.319-323, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

FLAME RETARDANT EFFECT OF TRI BUTYL PHOSPHATE (TBP) IN VEGETABLE TANNED LEATHERS

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.28, sa.2, ss.135-140, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of Acid Black 210 Dye from Leather Dyeing Effluent using Spherical Particules of P(HEMA-GMA)-IDA-Cr(III) Hydrogel Membrane

JOURNAL OF THE SOCİETY OF LEATHER TECHNOLOGİSTS AND CHEMİSTS, cilt.101, sa.3, ss.135-142, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Dye Incorporated Nanopolymers and their Application to LeatherWastewater: A Study of Removal of Cr(III) Ions

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.100, sa.4, ss.208-215, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Reduction of Yellowing Effect on Leathers with UV Absorber Benzophenone-4

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.100, sa.1, ss.31-38, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Properties ofMetal and Metal Gas Hybrid Ion Implanted Chrome tanned Leather Surfaces

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.99, sa.5, ss.209-215, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Atmospheric Pressure Plasma Treatments on Various Properties of Leathers

JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION, cilt.108, sa.7, ss.250-288, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Characterization of P(Hema-Gma)-Ida Membrane to Adsorbing Leather Dye

International Journal of Research in Science, cilt.4, sa.1, ss.10-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Researching Properties of Gained Flame Retardancy on the Upholstery Leathers by Tributyl Phosphate Chemical

Sakarya University Journal of Science (SAUJS), cilt.22, sa.5, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deri Finisaj Prosesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tehlikeler ve Önlemleri

KARA ELMAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.27-36, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Flame Retardant Effect Of Tributyl Phosphate On The Leathers

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, cilt.6, sa.10, ss.44-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tokat Yazmacılık Sanatının Mamul Deri Üzerine Uygulanması

TSE STANDARD EKONOMİK VE TEKNİK DERGİSİ, cilt.51, sa.600, ss.98-101, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Plazma Teknolojisi ve Kullanım Alanları

Deri Bilim Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.8-16, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ATMOSFERİK BASINÇ PLAZMA TEKNOLOJİSİ İLE MODİFİYE EDİLMİŞKÜÇÜKBAŞ DERİLERİN İŞLENTİSİNDE RETENAJ PROSESİ ATIK SUPARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATI·K - MÜHENDI·SLI·K - FEN VE SAGˆLIKBI·LI·MLERI· KONGRESI, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.1157-1165

Suni Döşemelik Derilerin Ağır Metal İçeriklerinin Tespit Edilmesi

4. International Scientific Research Congress, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.527

DOĞAL DÖŞEMELİK DERİLERİN AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN TESPİT EDİLMESİ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.351-358

Dijital Ve Kağıt Transfer Baskı Yöntemlerinin Deri Üzerine Uygulanması

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.1-6

Application of Digital and Paper Transfer Printing Methods on Leather

6. ULUSLARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.609-616

Applications of Plasma Surface Modifications on Textile and Leather

6. ULUSLARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.865-880

USABILITY OF REACTIVE RED 120 DYE ATTACHED POLY (HEMA) NANO STRUCTURES FOR ACIDIC BATING PROCESS

1st International Symposium on Graduate Research in Science: Focus on Entrepreneurship and Innovation, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.1

COLOR CHANGHING ON GAINED FLAME RETARDANT CHROME TANNED SHOES UPPER LEATHERS BY TRIBUTYL PHOSPHATE

IV. International Ege Composite Materials Symposium (KOMPEGE), İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, ss.94

COLOR CHANGHING ON GAINED FLAME RETARDANT SEMI-VEGETAL UPHOLSTERY LEATHERS BY TRIBUTYL PHOSPHATE

IV. International Ege Composite Materials Symposium (KOMPEGE), İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, ss.93

Hazards and Precautions for Occupational Health and Safety ofFinishing Process in Leather Manufacture

9. ULUSLARAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.548

Evaluation of Wastewater and ProducedLeather Quality of Simulated VegetableLeather Tannery Using Myrobalan Tannin

4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.236-241

Determination of Flame Retardant in Vegetable Tanned Leathers by Tri Butyl Phosphate (TBP)

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.159-166

Characterization of P(Hema-Gma)-Ida Membrane to Adsorbing Leather Dye

10th International Research Conference on Science, Management and Engineering 2018 (IRCSME 2018), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 1 - 02 Şubat 2018, ss.1

Step by Step the Collagen Hydrolysate Nanofibers Formation

8TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.71

Determining Physical Properties of Gained Flame RetardantFeature on the Leathers by Tributyl Phosphate Chemical

8TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.101-108

PLACE OF TURKISH LEATHER IN GLOBAL MARKETING ANDIMPORTANCE OF SOCIAL MEDIA IN LEATHER MARKETING

INES International Academic Research Congress (INES-2017), Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1562-1567

HEAVY METAL TOXICITY IN FINISHING SOLID WASTES OFVEGETABLE TANNED LEATHERS BY METPLATE METHOD

INES International Academic Research Congress (INES-2017), Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.915-919

The Flame Retardant Effect of Tri Butyl Phosphate (TBP) Chemical on The Leather

International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), Saray Bosna, Bosna-Hersek, 22 Mart - 26 Haziran 2017, ss.2-6

, Determination of Heavy Metal Toxicity of Chrome Tanned and Aluminum Tanned Finished Leather Solid Waste,

The International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI) 2017, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 22 - 26 Mart 2017, ss.1-7

DERİ FİNİSAJINDA BASKI BOYAMA TEKNİKLERİ VEDİJİTAL BASKININ DERİ ÜRETİMİNDE ÖNEMİ

5th INTERNATIONAL PRINTING TECHOLOGIES SYMPOSIUM, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016, ss.201-214

Hidrojel Membranlar ve Kullanım Alanları

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 Ekim - 28 Kasım 2016, ss.333-340

USABILITY OF HYDROGELS IN ADSORPTION TECHNOLOGHY FOR REMOVAL OF HEAVY METAL AND DYE

ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA FASCICLE OF TEXTILES-LEATHERWORK, Oradea, Romanya, 27 - 28 Mayıs 2016, ss.145-150

HYDROGELS AND THEIR APLICATION AREAS

ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA FASCICLE OF TEXTILES-LEATHERWORK, Oradea, Romanya, 27 - 28 Mayıs 2016, ss.144-148

Reduction of Yelowing Effect on Leathers with UV Absorber Benzophenone 4

Reduction of Yelowing Effect on Leathers with UV Absorber Benzophenone 4, Porte Alegre, Brezilya, 24 - 27 Kasım 2015, ss.1-10

Modification of Chrome Tanned Leather Surfaces by Metal Ion Implantation Technique

III. INTERNATIONAL LEATHER ENGINEERING CONGRESS, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2015, ss.245-248

Dyeing Characteristics of Atmospheric Pressure Plasma Treated Leathers

XXXII. Congress of IULTCS, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013, ss.129

Atmospheric Argon Plasma Effects on Microbial Load of Wet-Blue Leathers?

the International Conference on Plasma Science ans Symposium on Fusion Engineering (ICOPS/SOFE), Chıcaco, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 30 Haziran 2011, ss.336-337

Effect of Atmospheric Plasma Application on Microbial Load of Wet-Blue Leathers

2. International Leather Engineering Congress -IAFLI, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2011, ss.267-271

Applicaiton of Marbling Art onto the Vegatable and Chrome Tanned Leathers?

the International Student Conference on Advanced Science and Technology (ICAST), İzmir, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2010, ss.197-198

Kitap & Kitap Bölümleri

BOR VE TÜREVLERİNİN DOĞAL VE SENTETİKTEKSTİL ÜRÜNLERİNDEKİ GÜNCEL YANMAZLIKUYGULAMALARI

BOR VE TÜREVLERİNİN DOĞAL VE SENTETİKTEKSTİL ÜRÜNLERİNDEKİ GÜNCEL YANMAZLIKUYGULAMALARI, Mahmut Turhan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.366-379, 2019

HİDROJEL MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIM ALANLARI

MÜHENDİSLİK ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Tayyar GÜNGÖR Doç. Dr. Gülden Başyiğit KILIÇ Doç. Dr. Ahmet UYUMAZ, Editör, Gece Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.287-296, 2018

FLAME RETERDANCY AND FLAME RETERDANCY APPLICATIONSIN THE LEATHER

ACADEMIC STUDIES INENGINEERING, Prof. Dr. Murat HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Kadir GÜNDOĞAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1-15, 2018

LEATHER SURFACE FUNCTIONALIZATION BY PLASMA APPLICATION

SACADEMIC RESEARCHES IN ARCHITECTURE, ENGINEERING PLANNING AND DESIGN, Prof. Dr. Hasan BABACAN Prof. Dr. Tanja SOLDATOVIC Doç. Dr. Nihada DELOBEGOVIC DZANIC, Editör, Gecekitaplığı, Ankara, ss.143-162, 2018