Arş.Gör.

Reyhan DEMİR


Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye

2013 - 2017

2013 - 2017

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Türkiye

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ormancılık, Orman Mühendisliği, Havza Amenajmanı, Havza Yönetimi ve Planlaması, Su Kirliliği ve Kalitesi, Toprak ve Su Koruma, Mera Ekolojisi ve Islahı, Orman ve Mera Hidrolojisi, Arazi Islahı

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman MühendisliğiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Analitik Doğa-Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye