Türlerine Göre Ortalama Proje Sayılarının Dağılımı

Unvanlara Göre Proje Sayısı Ortalamalarının DağılımıUnvanlara Göre Ortalama Proje Görevleri Sayısı