Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü 2272 35 64,91
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 78785 1296 60,79
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 2812 70 40,17
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 1327 141 9,41
Kardiyoloji Enstitüsü 2096 70 29,94
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 55 25 2,20
Mühendislik Fakültesi 45593 454 100,43
Orman Fakültesi 6840 130 52,62
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu 46 10 4,60
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1888 63 29,97
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 1867 23 81,17
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 50 30 1,67
Spor Bilimleri Fakültesi 79 31 2,55
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 940 81 11,60
Veteriner Fakültesi 7912 165 47,95
Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu 203 7 29,00
TOPLAM 152765 2631 58,06