Sinop – Kastamonu – Çankırı Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı İle Veri Tabanına Bağlı Olarak Hazırlanması


İLKE V.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2005 - 2006

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2005
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2006