Bağarası /Aydın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu


İLKE V.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2005 - 2006

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2005
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2006